Infeksiøs lakseanemi i fokus

Denne saken er eldre enn to år

Hvordan oppstår utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA)? Når skal man mistenke sykdommen og hvordan stilles diagnosen? Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett fra august.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig smittsom sykdom hos atlantisk laks i oppdrett. Sykdommen er klassifisert som en liste 2 sykdom i Norge, noe som innebærer at mistanke om sykdom skal rapporteres til Mattilsynet umiddelbart. Kriterier for mistanke og påvisning av ILA følger av internasjonale retningslinjer, men når skal man fatte mistanke? Per juni 2018 ble det påvist 7 utbrudd av ILA i Norge. Totalt ble 14 utbrudd påvist i 2017.

ILA er i fokus både i denne månedens artikkel og de to neste.

Last ned hele artikkelen (pdf)

Aktuelle lenker:

Del artikkel