Funn av Salmonella i sesamfrøprodukter

Mattilsynet tilbakekalte i begynnelsen av juli to typer importerte sesamfrøprodukter. Tilbaketrekkingen skjer på bakgrunn av påvisning av Salmonella i produktprøver tatt i Sverige og i Norge. 

Det er også mistanke om at de aktuelle produktene kan knyttes til flere tilfeller av tarmsykdommen salmonellose i Europa i perioden fra 2019 til 2021.

Videre undersøkelser vil vise om funnene av Salmonella i de aktuelle sesamfrøproduktene kan knyttes opp mot seks tilfeller av salmonellose i Norge mellom 2020 og 2021.   

Les mer om tilbakekallingen på Matportalen

Sjelden i Norge

Salmonella er en mage-tarmbakterie som kan gi sykdom hos mennesker og dyr. Bakterien kan smitte gjennom forurenset mat, fôr og drikke. Bakterien påvises sjelden i norskproduserte varer. Vanlige symptomer hos mennesker er diaré, magesmerter, hodepine, kvalme og eventuelt feber. Leddbetennelser kan også forekomme.

Flere salmonellavarianter

Mattilsynet har tatt prøver fra ulike steder i landet og prøvene fra sesamfrøproduktene er undersøkt av Veterinærinstituttet. Det ble identifisert fem ulike varianter av salmonellabakterien.

Det er snakk om funn av Salmonella Mbandaka, Salmonella Orion, Salmonella Amsterdam Salmonella Senftenberg og Salmonella Rissen. Enkelte pakninger inneholdt hele tre ulike salmonellavarianter, noe som er uvanlig og indikerer en svikt.   

Les også: EU countries investigate Salmonella illnesses linked to imported tahini, halva | Food Safety News

Skal undersøkes nærmere

Sekvensering av salmonellabakterienes DNA fra prøver av de tilbakekalte produktene vil bli gjennomført senere. Sekvensering gir mer detaljert informasjon om bakteriene.  En sammenligning av sekvenser av bakterier fra produktene og pasienter vil også gi kunnskap om de ulike salmonellavariantene kan knyttes til de konkrete sykdomstilfellene i Norge og andre europeiske land.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingen indikasjoner på at det pågår et salmonellautbrudd knyttet til de nevnte produktene.

Les om de aktuelle sesamfrøproduktene på Matportalen

Mer om Salmonellose kan du lese i FHI sin veileder for helsepersonell.  

Les om overvåking av salmonella i Norge på Veterinærinstituttets nettsider

Faktaark om salmonella i Norge finner du hos Mattilsynet

Del artikkel