Funn av genmodifisert ris og mais i Norge i 2015

Denne saken er eldre enn to år

I 2015 ble det gjort fem funn av ulovlig GMO i tilsynsprogrammet “Tilsyn med genmodifisering”. Alle funnene ble gjort i matprodukter. Det ble funnet GMO-markører i to risprodukter.

{{GALLERY}}
Ingen GMO-ris er godkjent i EU eller Norge. All GMO-ris er derfor forbudt uansett mengde. I to maisprøver var mengden GMO klart ulovlig og i ett brownieprodukt ble det påvist 4 ulike mais GMOer. Brownieproduktet var så sterkt bearbeidet at det ikke var mulig å måle mengden GMO i prøven, men det er overveiende sannsynlig at den var ulovlig høy.

Det ble analysert 134 prøver, og GMO ble påvist i 44 % av disse. Resultatene av analysene for genmodifiserte organismer (GMO) i mat, fôr og såvare i 2015 avviker ikke vesentlig fra tidligere år.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for GMO i mat, fôr og såvare, og har ansvar for laboratorieanalysene. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene. Rapporten, som nå er publisert, er en del av Veterinærinstituttets rapportserie og beskriver Mattilsynets tilsynsprogram «Tilsyn med genmodifisering» som inngår i deres portefølje av overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Veterinærinstituttet og Mattilsynet oppsummerer sammen gjennomføringen og resultatene for 2015.

Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomheter, tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. På grunn av dette drøftes de viktigste utfordringene og mulige løsninger i et eget kapittel i rapporten.

Les rapporten her

Del artikkel