Første tilfeller av smittsom gulsott påvist hos viltlevende kanin

Denne saken er eldre enn to år

Kaningulsott, også kalt Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD), er for første gang påvist hos viltlevende kaniner i Norge, nærmere bestemt i en koloni i Klepp kommune, Rogaland.

Viltlevende kaniner finnes kun på et fåtall plasser i sørlige deler av landet. Disse individene har enten rømt, blitt dumpet av eierne eller stammer fra forvillede tamkaniner.

RHD er en akutt, svært smittsom calicivirus-infeksjon som gir alvorlige leverskader hos kanin. Dødeligheten i kaninhold er vanligvis svært høy (70-90 %). Sykdommen smitter ikke til mennesker. RHD har tidligere vært påvist i kaninhold i Oppland, Telemark og Agder.

RHD er en B-sykdom og meldepliktig til Mattilsynet.

Høy dødelighet hos viltlevende kaniner i Stavanger-regionen

Det er til sammen meldt om 40-50 døde viltlevende kaniner, fra flere ulike kolonier i Stavanger-regionen.  To kaniner ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Det ble gjort funn under obduksjonen som pekte mot RHD og fra en av kaninene ble en leverprøve sendt til Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala for analyse. Calicivirus - rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV) variant RHDV-2 ble påvist i levervevet fra kaninen.

Virussykdom som smitter via direkte og indirekte kontakt

RHDV gir sykdom hos tamme og ville kaninarter. RHDV-2 er  en ny type av viruset som ble oppdaget i I 2010.

Mens RHDV-1 gir sykdom kun hos dyr eldre enn 5-6 uker, smitter RHDV-2 også spedyr, og kan gi sykdom også hos enkelte harearter. Begge virustyper smitter ved direkte kontakt mellom dyr eller indirekte via avføring, strø/høy, klær og sko.

Hos ville kaniner kan også insekter føre med seg smitte. Inkubasjonstiden er svært kort (1-3 dager), og dyrene dør som oftest 12-36 timer etter at symptomer oppstår. Nervøse forstyrrelser og symptomer fra luftveiene, samt apati og anoreksi er mest vanlig. Dyr som overlever sykdommen, kan være kroniske smittebærere. Det finnes vaksiner mot RHDV.

Mattilsynet følger opp påvisningen med økt prøvetaking av viltlevende kaniner i Stavanger-regionen.

Utsetting av kaniner er ulovlig  jmf.Dyrevelferdsloven, kap. II, §23, §24, §28 og medfører dårlig dyrevelferd på grunn av tøffe klimatiske forhold for et dyr som er best tilpasset varmere klima.

Les tidligere sak : Smittsom gulsott påvist hos kanin

Fakta om kaningulsott

Del artikkel