Smittsom gulsott påvist hos kanin

Denne saken er eldre enn to år

Kaningulsott, også kalt rabbit haemorrhagic disease (RHD), er påvist i et kaninhold i Vest-Agder.

RHD er en akutt, svært smittsom virusinfeksjon som gir alvorlige leverskader hos kaniner. Dødelighet i dyrehold er vanligvis svært høy (70-90 %). Sykdommen smitter ikke til mennesker. RHD har vært påvist en gang tidligere i Norge (2014), da hos et kaninhold i Oppland.

Infeksjon med RHD er meldepliktig til Mattilsynet. 

Sykdom hos ett kaninhold
Det aktuelle kaninholdet i Agder bestod av 25 kaniner, hvorav 17 nå er døde. Kaninene ble akutt syke, og døde etter kort tid. Tre voksne kaniner og tre kaninunger ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Det ble gjort funn under obduksjonen som pekte mot RHD. Leverprøver fra fem av kaninene ble sendt til SVA i Uppsala, og her ble viruset som forårsaker RHD påvist i alle prøvene.

Virussykdom som smitter via direkte og indirekte kontakt
RHDV er et calicivirus som gir sykdom hos tamme og ville kaninarter. Viruset smitter kun dyr eldre enn 5-6 uker. I 2010 ble en ny type av viruset oppdaget, RHDV-2. I motsetning til RHDV-1 smitter RHDV-2 kaniner helt ned i spedalder, og kan gi sykdom også hos enkelte harearter. Begge virustyper smitter ved direkte kontakt mellom dyr eller indirekte via avføring, strø/høy, klær og sko. Hos ville kaniner er også insekter en viktig smittevei. Inkubasjonstiden er svært kort (1-3 dager), og dyrene dør som oftest 12-36 timer etter at de får kliniske symptomer. Nervøse forstyrrelser og symptomer fra luftveiene, apati og anoreksi er de mest vanlige symptomene. Dyr som overlever sykdommen kan være persistente smittebærere.

Det finnes tilgjengelige vaksiner mot RHD, men de har ikke vært markedsført i Norge. Vaksinene gir ikke fullverdig beskyttelse mot infeksjon med RHDV-2.

Andre tilfeller av sykdommen
I Sverige er det for tiden et utbrudd av RHDV-2 hos tamkaniner i Enköping kommune, og hos villkaniner i Solna og Stockholm kommuner. Alle påvisninger av RHD i Sverige de siste 5 årene har vært RHDV-2. I Finland ble RHD påvist for første gang i april i år hos en flokk med villkaniner i Helsinki. I England har det i løpet av de siste 6 månedene vært et utbrudd av RHDV-2 som har tatt livet av 400 tamkaniner. 

Les også nettmelding om saken fra Mattilsynet.

Del artikkel