Første reinsdyr med CWD i Nord-Amerika

Denne saken er eldre enn to år

Det er for første gang påvist Chronic Wasting Disease (CWD) - skrantesjuke på reinsdyr i Nord-Amerika.

Seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet ønsker å sammeligne funnet i Illinois med funnene i Norge.  Foto: Agnete Brun
Seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet ønsker å sammeligne funnet i Illinois med funnene i Norge. Foto: Agnete Brun

Et individ i en tamreinflokk i delstaten Illinois har fått påvist sykdommen. Det kommer frem i en melding fra landbruksmyndighetene i staten, som ellers gir lite informasjon om funnet.

–Dette er veldig interessant og vi vil følge med videre når flere detaljer kommer ut. På sikt vil det være interessant å sammenlikne funnet hos reinsdyr i Illinois med våre funn, sier seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Hun leder instituttets laboratorium, som nylig er oppnevnt som referanselaboratorium for CWD under Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Veterinærinstituttet har et godt samarbeid mot nordamerikanske forskningsmiljøer.

Hittil er det kun i Norge det er påvist CWD hos reinsdyr, og da villrein. I Norge skiller funnene på villrein seg fra elg og hjort, og det er kun hos villrein sykdommen har opptrådt smittsomt.

Her finner du en amerikansk artikkelen om funnet >

Veterinærinstituttet har siden oppdagelsen av CWD i 2016 analysert over 41 000 prøver fra hjortedyr over hele landet, og dette skal fortsette i år. Her finner du interaktiv statistikk over prøvetakingen >

Les mer om Veterinærinstituttets arbeid med CWD >

Sylvie Benestad

Senior forsker
Mobilnr: +47 97536830
E-post: sylvie.benestad@vetinst.no

Del artikkel