Forsker fra Veterinærinstituttet fikk pris for innovasjon

Forsker ved Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen vant Innovasjonscamp 2019 under konferansen Mat og landbruk denne uken. Johnsen og hennes gruppe fikk prisen for prosjektideen «SmartCare». Det er en elektronisk styrt binge-løsning som gjør at kalven kan være sammen med moren sin etter fødselen.

- Å vinne denne prisen betyr at forskningen vår på ku og kalv kan bli omsatt til en praktisk løsning i nær fremtid. Nå ser vi etter samarbeidspartnere som kan levere innendørsmekanisering før «SmartCare» kan testes ut, forteller Julie Føske Johnsen. Hun jobber som forsker på seksjon for husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet og har doktorgrad innen dyrevelferd og ku-kalv systemer i melkeproduksjon.

Landbrukets innovasjonscamp satte sammen fem grupper med forskere, gründere, forretningsutviklere, ingeniører, samt fagfolk fra næringen. Av disse gruppene var det to som vant utviklingsstøtte på 400.000 kr hver fra Forskningsrådet og/eller Innovasjon Norge. Gruppen til Johnsen, som også består av Juni Rosann E. Johanssen fra Norsk senter for økologisk landbruk, Gorm Sanson fra Felleskjøpet Fôrutvikling, Kim Viggo Weiby spesialrådgiver fra TINE og Tine Maurstad Larsson fra NTNU, vant en av disse to prisene for «SmartCare».

Mat og landbruk er Norges største og viktigste konferanse innen mat- og landbruksnæringen. Konferansen har som formål å ta opp relevante tema for næringen, i tillegg til å være en møteplass og nettverksarena for alle interessenter.

Om «SmartCare»

Smartcare illustrasjon

«SmartCare» er en løsning som gagner kua og kalven, siden de får være mest mulig sammen den første tida når de trenger det mest. I tillegg imøtekommer løsningen forbrukerne og melkeprodusentene, som ønsker bedre dyrevelferd i norsk melkeproduksjon.

På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Forskning viser at det er helsemessige fordeler ved å ha ku og kalv sammen. I tillegg er det et markedspotensiale i å møte forbrukernes forventninger.

Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. Undersøkelser viser at en av fire økologiske bønder allerede lar ku og kalv gå sammen utover den pålagte dieperioden. I stedet for å slippe kalven inn i kufjøset, foreslår vi et nytt, fleksibelt system for eksisterende løsdriftsfjøs og nybygg.

«SmartCare» er en bingeløsning bestående av en smartport, melke- og kraftfôrautomat samt fleksible grinder som kan plasseres der det passer i et moderne løsdriftsfjøs. Bonden styrer «SmartCare» via en app på sin smarttelefon. Tilgangen til «SmartCare» styres av kuas transponder i øremerket: slik kan kua få adgang til «SmartCare»-bingen hvor kalven oppholder seg. Bonden kan dermed bestemme at f.eks en ung kalv kan få besøk av mor flere ganger daglig mens en eldre kalv kun får besøk etter kveldsmelking. Etter besøket går kua ut til flokken sin igjen. Hver kalv får individuell tilgang på kraftfôr og melk, slik at kalven lærer å ta til seg næring på egenhånd.

«SmartCare» genererer data som kan brukes til dokumentasjon og beslutningsstøtte. Bonden får viktige informasjon om naturlig atferd og velferd i sin besetning.  Bingen kan tilpasses fjøsets løsninger og tar i bruk utstyr som mange kufjøs allerede har. Vi er godt kjent med at bønder etterspør gode løsninger for dette. Løsningen er arbeidsbesparende og kostnadseffektiv. «SmartCare» møter umiddelbare behov for fremtidens fremtidens melkeproduksjon: dyrevelferd generelt og samvær mellom ku og kalv spesielt.

Del artikkel