Forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i EU/EØS går ned

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har nå publisert den niende rapporten fra European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) som dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS-land i 2017.

ESVAC rapporten viser at det er store forskjeller mellom landene når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr i de 31 landene.

- Noe av forskjellene kan dels forklares med forskjeller i forekomsten av bakteriesykdommer, i sammensetningen av dyrepopulasjonene og med at produksjonssystemene i landene er ulike, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Norge er blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr.

Nedgangen i forbruket fortsetter

- Bruk av antibiotika er en av det viktigste driverne for utvikling av antibiotikaresistens. Det er derfor gledelig å se at i de 25 landene som rapporterte data til EMA for årene 2011-2017 ble forbruket til matproduserende dyr, inkludert fisk, totalt sett redusert med 33 prosent, sier Grave.

Det er store variasjoner mellom landene når det gjelder omfanget av reduksjonen, men tendensen er at land som i utgangspunktet hadde det høyeste forbruket har stått for den største andelen av reduksjonen.  

Det er imidlertid potensiale for videre reduksjon.

- De store variasjonene mellom landene i forbruk av antibiotika til matproduserende dyr indikerer at de landene som har høyest forbruk har et potensiale for å redusere forbruket, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet. 

Prioriterte antibiotika

I 2017 publiserte European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), European Food Safety Authority (EFSA) og European Medicines Agency (EMA)  en prioritert liste over 15 måleindikatorer for antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens for henholdsvis mennesker og matproduserende dyr. Indikatorene er ment å brukes både av EU-kommisjonen og EU/EØS-landene til å måle reduksjon i forbruket og forekomst av resistens både i human sektor og for matproduserende dyr. For sistnevnte er følgende måleindikatorene gitt: totalforbruket av antibiotika, forbruk av 3. og 4. generasjons cefalosporiner, forbruk av kinoloner med spesifisering av andelen fluorokinoloner og forbruk av polymyksiner (kolistin). Dette er antibiotika som kan være sistevalget for behandling av alvorlige bakterieinfeksjoner hos mennesker.

For de 25 landene som rapporterte data til EMA for årene 2011-2017 viser ESVAC rapporten en reduksjon i forbruket for alle prioriterte antibiotika. Spesielt markant er reduksjonen i forbruket av polymyksiner, der man ser en reduksjon på hele 66 prosent.

Her kan du lese mer og laste ned rapporten

1)Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom

Kontaktpersoner 

Kari Grave

Seniorforsker, Fagansvalig antibiotikaforbruk
Mobilnr: +47 94836896
E-post: kari.grave@vetinst.no

Kari Olli Helgesen

Forsker
Mobilnr: +47 99569795
E-post: kari.helgesen@vetinst.no

Del artikkel