Kari Grave

Seniorforsker, Fagansvalig antibiotikaforbruk, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi
Mobilnr
+47 94836896
Tlf
+47 94836896
E-post
kari.grave@vetinst.no

Overvåkning legemiddelforbruk -spesielt antibakterielle midler.
- NORM-VET
- VetReg
- ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption)

Internasjonalt arbeid:
- WHO AGISAR (Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance).
- TATFAR (Trans Atlantic Task Force Antimicobial Resistance)

Koordinator AACTING (Network on quantification of antimicrobial consumption in animals at farm level and analysis, communication and benchmarking to improve us)