For tidlig å friskmelde Hardangervidda for skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

Oppslag i Bergens Tidende og NRK kan gi inntrykk av at man nå slår fast at Hardangervidda er fri for skrantesjuke. Veterinærinstituttet presiserer at det er for tidlig å trekke en slik konklusjon.

Likevel er det positivt at det ikke er funnet noen positive på Hardangervidda og at antall positive på Nordfjella ikke er flere enn forventet. Begge deler er i tråd med det faglige grunnlaget for å sanere Nordfjella og taler for å videreføre arbeidet som er påbegynt.

Se status for nasjonal kartlegging av skrantesjuke

Jørn Våge

Forsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Del artikkel