Engasjerte stortingspolitikere besøkte Veterinærinstituttet

God fiske- og dyrehelse, velferd, Én helse, nye helsetrusler, cellemodeller som erstatter forsøksdyr, kunnskapshull som løser helseproblemer for oppdrettsnæringen, en obdusert hvalross, viltsjukdommer, muggsopper, høyrisikoagens, bekjempelse av parasitter i norske vassdrag. Det var et bredt lerret innenfor rammen av instituttets samfunnsoppdrag som ble spent opp for utdannings- og forskningskomiteen fra Stortinget da de besøkte Veterinærinstituttet.

Engasjerte og lyttende

Det var svært engasjerte, lyttende og nysgjerrige stortingsrepresentanter som onsdag ettermiddag fikk et innsyn i virksomheten, forskningen og beredskapen ved Veterinærinstituttet. De var lydhøre, spørrende og takket avslutningsvis for mye verdifull og nyttig informasjon på meget kort tid.

Adm. dir. Torill Moseng ønsket velkommen og innledet om samfunnsoppdraget og beredskapsrollen etter å ha takket for det flotte og nyttige bygget Stortinget har finansiert. Direktør for forskning og internasjonalisering Carlos das Neves minnet politikerne om kloke utsagn fra deres forgjengere på Stortinget da Veterinærinstituttet ble etablert i 1891. Han orienterte politikerne om forskning og forskningsfinansiering sett fra et relativt lite forsknings- og beredskapsinstitutt hvis fagfelt ofte ikke når opp i prioriteringene selv når kvaliteten skulle tilsi det.

Merete Hofshagen og Edgar Brun orienterte om forskning og kunnskapsutvikling innen dyrehelse og fiskehelse og -velferd, og hvilke utfordringer de som avdelingsdirektører møter i kunnskapsutviklingen.

Politikerne stilte spørsmål om rekrutteringsutfordringer, om samarbeid om kompetanseutvikling og datautveksling med næringene, om internasjonalt samarbeid, om sikkerhetsutfordringer i slikt samarbeid med mer forut for en rask omvisning.

Omvisning i hvite frakker

På immunologilaboratoriet fortalte seniorforsker Hilde Sindre om hvordan forskere raskt har klart å løse omfattende helseproblemer for oppdrettsnæringen, og hvordan en forsker på kunstige alternativer til forsøksdyr.

Seniorforsker Anita Solhaug fra kjemi og toksinologi forteller om forskning på naturlige giftstoffer i brødmat og hvordan en bruker modeller av celler i forskning for å unngå å måtte bruke forsøksdyr.

Forsker og veterinær Malin Rokseth Reiten fra husdyr, vilt og velferd forteller om hvordan de nye obduksjonsfasilitetene legger bedre til rette for viltpatologenes arbeid med forskning, diagnostikk og rettsmedisinske undersøkelser. En orientering om høyrisikolaboratoriet som dessverre enda ikke er ferdigstilt og tatt i bruk ble gitt av avdelingsdirektør Anna Germundsson Hauge.

Direktør Torill Moseng takket stortingsrepresentantene både for bygget og besøket, en takk som ble returnert av komiteens leder Hege Bae Nyholt. Komiteen besøkte også Vestby videregående skole og NMBU samme dag.

Se video fra besøket her:

 

Del artikkel