Én helse: – Tiden for transformativ handling er nå

Krisene som vi mennesker står i er stadig mer alvorlige, og hyppigere. Hvordan kan vi møte dem?

Pandemier, hetebølger, flom, sykdomsutbrudd og energikrise. Én million plante- og dyrearter er truet med utryddelse. Hvordan kan vitenskapen brukes for å bremse utviklingen som skjer i verden, som ødelegger livsgrunnlaget for så mange? Hvordan kan forskere og kunnskapsleverandører innen helse yte felles krisehjelp?

Direktør for forsking og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, Carlos das Neves mener at nøkkelen er å se det store perspektivet – nemlig Én helse. Lørdag 27. august arrangerte Legenes klimaaksjon og Unioslo Global Health seminaret "Ikke alle hører etter - fra fagkunnskap til handling mot klimaendringer og naturødeleggelse». Carlos das Neves var invitert inn som hovedforedragsholder, og paneldeltaker.

– Vi mennesker er avhengige av naturens mange funksjoner, og av hvordan vi forholder oss til den. Hvordan vi utnytter jorden, i form av avskoging og urbanisering, står for en stor andel av nye sykdomsutbrudd. Klimaendringer og ekstremvær fører til fremvekst av nye sykdommer som enten påvirker oss direkte eller som kan skade matproduksjonssystemene våre betydelig. Alt dette er scenarioer vi mennesker kan, hvis vi vil, bidra til å forhindre gjennom å se sammenhengen mellom dyrehelse, menneskehelse og miljø – nemlig Én helse. Men tiden for felles og transformativ handling er nå, understreker das Neves.

Hensikten til seminaret i regi av Legenes klimaaksjon og Unioslo Global Health var å tilrettelegge for tverrfaglig diskusjon om hvordan å omsette kunnskap til handling i møte med klima- og naturkrisene.

Del artikkel