Best på forskning og formidling i 2018

Forsker Snorre Gulla og forsker Jannicke Wiik-Nielsen har vunnet Veterinærinstituttets forskningspris og formidlingspris for 2018.

Forskningsprisen 2018

Veterinærinstituttets forskningspris 2018 går til forsker Snorre Gulla i forskningsgruppe fiskehelse.  

Gulla disputerte for PhD-graden i 2016 med avhandlingen «Introductory studies on bacterial agents infecting cleaner fish» og har allerede rukket å bli en svært produktiv forsker.

Gulla har i 2018 fått stor oppmerksomhet både internasjonalt og nasjonalt for sin siste artikkel, der han har utviklet et molekylært typing-system for bakterien Yersinia ruckeri, som forårsaker sykdommen Yersiniose hos fisk.

Han baserer seg på samme teknologi som i farskapstesting og kriminalsaker til å detaljert beskrive både den globale populasjonsstrukturen i Y. ruckeri, og til å identifisere husstammer i norske oppdrettsanlegg.

Gulla har nå utviklet et tilsvarende typing-system for POX-virus.

Formidlingsprisen 2018

Veterinærinstituttets formidlingspris 2018 går til forsker Jannicke Wiik-Nielsen i forskningsgruppe fiskehelse for hennes spennende og utradisjonelle måte å formidle fra fag og forskning.

Wiik-Nilsen tar bilder gjennom elektronmikroskop, hvor hun forstørrer motivene opp til 60 000 ganger. Siden elektronmikroskopet bare har mulighet til å fremstille bildene i svart-hvitt fargelegger Wiik-Nielsen bildene for å gjøre det lettere å se strukturer og kontraster.

Wiik-Nielsen drifter Veterinærinstituttets instagramkonto, har hatt utstilling i Vitenparken på Ås, har vunnet to priser i den internasjonale konkurransen Arts in Science, blitt plukket ut til fotoutstillingen til The Royal Photograpic Society og får publisere bilder i Science Photo Library. 

Del artikkel