Bekreftet skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet bekrefter at en hjort felt i Møre og Romsdal hadde skrantesjuke. Dette er samme dyr som 25. oktober ble meldt ut med ”mistanke”, og det er første påvisning av skrantesjuke på hjort i Norge.

Påvisningen ble gjort på hjernevev. Prøver tatt av lymfeknuter var negative. Det gjenstår fortsatt å gjennomføre analyser som vil gi sikrere indikasjoner på hvilken type skrantesjuke det er snakk om. Endelig prøveresultat er ventet i uke 44.

Hjorten er et eldre hunndyr. Varianten av skrantesjuke påvist på elg i Trøndelag er også funnet på gamle hunndyr. Elg-varianten skiller seg fra den som er funnet på villrein.

Som et strakstiltak trapper Mattilsynet umiddelbart opp kartleggingen av hjortedyr i Møre og Romsdal.

Hittil i år er det testet 13780 dyr for skrantesjuke i hele landet.

Les tidligere nyhet om mistanke om skrantesjuke på samme dyr

Les mer om skrantesjuke

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:
Jørn Våge

Del artikkel