Avsluttet gjennomgang av prøver med mistanke om ILA fra 2017

Veterinærinstituttet har avsluttet sin gjennomgang av alle saker fra og med andre halvdel av 2016 og i 2017 hvor det har vært meldt om mistanke om ILA kun etter påvisning av virus ved analysemetoden PCR.

Gjennomgangen har omfattet ILA-prøver tilbake til 1. juli 2016 uten at det er avdekket flere avvik fra oppgitte resultater. Det ble gått atten måneder tilbake, som cirka tilsvarer en produksjonssyklus i sjø.

Veterinærinstituttet besluttet å gjennomgå tidligere prøver etter at ILA-virus fra en prøve hadde smittet over til andre prøver under prøvebehandlingen, slik at prøvesvaret for fisk i ett anlegg kom ut som falsk positiv. 

Veterinærinstituttet avkrefter funn av ILA-virus på stamfiskanlegg.

Gjennomgang

Gjennomgangen startet med en gjennomgang av alle prøver hvor det ble stilt en ILA-diagnose, som stilles etter gjeldende kriterier ved positive funn med flere uavhengige metoder, og ikke kun ved PCR-metoden.

Deretter har en nøyere gjennomgang omfattet prøver hvor det har vært mistanke om ILA kun etter påvisning av virus med analysemetoden PCR.

Hele gjennomgangen er nå avsluttet.

Se Mattilsynets beredskapsplan for kriterier for mistanke og for kriterier for påvisning av ILA.

Veterinærinstituttet har iverksatt en intern gransking for å klarlegge detaljene i det som har skjedd. Dette gjøres for å kunne iverksette korrigerende tiltak for at dette ikke skal skje i fremtiden.

Kontaktperson:
Jorun Jarp

Del artikkel