Veterinærinstituttet gjennomgår prøver med mistanke om ILA fra 2017

Veterinærinstituttet gjennomgår nå alle saker fra 2017 hvor mistanke om ILA ble konkludert kun etter påvisning av virus ved analysemetoden PCR.  

Dette kommer etter at Veterinærinstituttet har påvist at ILA-virus fra en prøve hadde smittet over til andre prøver under prøvebehandlingen, slik at prøvesvaret for fisk i ett anlegg kom ut som falsk positiv. Etter dette er ytterligere ett tilfelle, på sjølokalitet Høybuvika i Møre og Romsdal, med mistanke om ILA avkreftet på samme grunnlag.

- Vi beklager ulempene som dette har skapt for virksomhetene. Vi har iverksatt en intern gransking for å kartlegge detaljene i det som har skjedd. Et av tiltakene er å gjennomgå alle tilfeller i 2017 hvor det ble konkludert med mistanke om ILA basert kun på PCR-undersøkelse, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

Årsaken til de falske positive påvisningene var at ILA-virus fra en prøve med mye virus hadde smittet over til andre prøver under prøvebehandlingen. Dette ble bekreftet ved at ILA-virus ikke ble påvist i nye undersøkelser av det opprinnelige materialet eller i nye prøver som senere ble tatt ut fra anleggene. Videre viste genetiske undersøkelser at profilen av ILA-viruset i forurensningskilden og i de falske positive prøvene var identiske uten at det hadde vært noen kontakt mellom lokalitetene.

Veterinærinstituttet gikk 29. januar ut og avkreftet funn av ILA-virus på stamfisk i et anlegg. Avklaringen kom etter at Veterinærinstituttet hadde påvist en laboratorieforurensing mellom fiskeprøver behandlet samtidig og på samme dag. Etter dette er ytterligere ett tilfelle med mistanke om ILA avkreftet på samme grunnlag.

Veterinærinstituttet gjennomgår nå derfor alle saker fra 2017 hvor mistanke om ILA ble konkludert etter påvisning av virus ved analysemetoden PCR. 

Se Mattilsynets beredskapsplan for kriterier for mistanke og for kriterier for påvisning av ILA.

Kontaktpersonved Veterinærinstituttet:
Jorun Jarp

Del artikkel