Veterinærinstituttet avkrefter funn av ILA-virus på stamfiskanlegg

Veterinærinstituttet avkrefter funn av ILA-virus på stamfisk i et anlegg. Avklaringen kommer etter at Veterinærinstituttet har påvist en laboratorieforurensing mellom fiskeprøver behandlet samtidig og på samme dag.

Det som har skjedd er at ILA-virus fra en prøve har smittet over til andre prøver under prøvebehandlingen. Dette bekreftes av at ILA-virus ikke har kunne påvises i anlegget senere og at den genetiske profilen på de undersøkte genområdene av ILA-virusene er like for forurensingskilden og i den falske positive prøven fra stamfisken

- Veterinærinstituttet beklager at vi har varslet en ILA-mistanke på feil grunnlag og er lei for de ulempene dette har skapt for virksomhetene det gjelder, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp.

Veterinærinstituttet har etter et omfattende sporingsarbeid nå klarlagt årsakssammenhengene. Grunnlaget for mistanken mot anlegget er avkreftet.

Berørte virksomheter er varslet.

- Mest trolig skjedde kontamineringen i en ny analysemaskin, sier Jarp.

Veterinærinstituttet har allerede iverksatt en intern gransking for å klarlegge detaljene i det som har skjedd. Dette gjør Veterinærinstituttet for å kunne iverksette korrigerende tiltak for at dette ikke skal skje i fremtiden.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:
Jorun Jarp

Del artikkel