Flaggermusrabies: Spørsmål og svar

Denne saken er eldre enn to år

På vår spørsmål- og svar-side om flaggermusrabies finner du informasjon om viruset, hvordan smitten spres og hvordan flaggermusrabies skiller seg fra klassisk rabies.

Veterinærinstituttet har påvist flaggermusrabiesvirus hos en vannflaggermus i Valdres. Dette er første gangen at denne typen flaggermusvirus er funnet i Norge. Det er svært liten risiko for mennesker å bli smittet. Du kan også lese mer om flaggermusrabies i vårt faktaark. 

 

Spørsmål og svar om flaggermusrabies

Fakta om flaggermusrabies

Del artikkel