Estelle Grønneberg

Overingeniør, Molekylærbiologi

Fagområder
Molekylærbiologi, Patologi
Mobilnr
+47 95991315
E-post
Estelle.Gronneberg@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Gyrokloramin – Utvikling av klor som bekjempelse mot Gyrodactylus salaris

Forsøk gjennomført både i laboratoriet, i kar ved Drammenselva og i feltforsøk i elva Glitra øverst i Lierelva (Drammensvassdraget) har vist at lave konsentrasjoner av klor har egenskaper som gjør kjemikaliet egnet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2018 - 2021
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, Toksikologi