Katharine Rose Dean

Epidemiologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi

Covid-19 Sesongavhengighet

Dette prosjektet vil bruke internasjonale pandemidata på Covid-19 utbruddet samt zoonotiske databaser for å modellere sesongavhengighet og risikomomenter ved utbrudd av nye zoonoser.

Prosjektperiode
2020 - 2022
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiBioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering

Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Prosjektperiode
2018 - 2023
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiBioinformatikk, Epidemiologi, RisikovurderingBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse