Kyrre Kausrud

Forsker, Epidemiologi

Presentasjon

Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM)

Fagområder
Antibiotikaforbruk og resistens, Epidemiologi, Mattrygghet, Zoonoser
Mobilnr
4799545145
E-post
Kyrre.Kausrud@vetinst.no

Faglig bakgrunn

PhD i Evolusjonær Økologi fra Universitetet i Oslo.

Forskningsprosjekter

COVIDOSE

COVIDOSE-prosjektet vil estimere hvor store doser av SARS-CoV-2 viruset mennesker må smittes av for å utvikle covid-19, og se på hvor slike doser finnes i miljøet.

Prosjektperiode
2020 - 2022
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering

Covid-19 Sesongavhengighet

Dette prosjektet vil bruke internasjonale pandemidata på Covid-19 utbruddet samt zoonotiske databaser for å modellere sesongavhengighet og risikomomenter ved utbrudd av nye zoonoser.

Prosjektperiode
2020 - 2022
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, RisikovurderingBioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, RisikovurderingBioinformatikk, Epidemiologi, RisikovurderingAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser