KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae

Prosjektet skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella i et én-helse perspektiv for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella, utvikle innovative overvåkingsmetoder, og utforske bruken av bakteriofager som behandling for multiresistente Klebsiella.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser Klebsiella pneumoniae for å være en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier. WHO klassifiserer derfor Klebsiella som en kritisk viktig målbakterie for forskning i arbeidet mot antibiotikaresistens. Prosjektet skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella hos friske og syke mennesker, dyr og i miljøet for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella. Dette vil kunne danne grunnlag for nye diagnostiske metoder og målrettet overvåkning for å forebygge spredning og infeksjoner forårsaket av Klebsiella. I økende grad står vi uten effektive behandlingsalternativer mot alvorlige infeksjoner forårsaket av multiresistente Klebsiella. Vi vil derfor også studere effekten av bakterievirus (bakteriofager) på bærerskap og infeksjoner av antibiotikaresistente Klebsiella som et alternativ eller supplement til antibiotika. 

Prosjektleder

Marianne Sunde

Samarbeidspartnere

  • The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway (UiT) (project owner)
  • Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway (SUH)
  • University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway (UNN)
  • Norwegian Veterinary Institute, Oslo, Norway (NVI)
  • Institute of Marine Research, Bergen, Norway (IMR)
  • Institut Pasteur, Paris, France (IP)
  • Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (KI)
  • Queen’s University of Belfast, Belfast, UK (QUB)
  • Monash University, Melbourne, Australia (Monash)
  • ACD Pharma, Oslo, Norway (ACD)

Finansiering

Trond Mohn Stiftelse (tidl. Bergens Forskningsstiftelse) TMS2019TMT03

Start
2019-06-01
Slutt
2023-06-01
Status
Pågående
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi