Håndtering av kadaver ved krise

Ved utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom er rask og effektiv håndtering av kadaver svært viktig for å redusere risikoen og konsekvensene for folke- og dyrehelsa, miljø og biologisk mangfold. Prosjektet skal se på ulike metoder for kadaverhåndtering i Norge, kartlegge kapasitet, rammer og konsekvenser for de ulike involverte partene.

Prosjektet består av to arbeidspakker.

I arbeidspakke en (AP1) skal de ulike partene i prosjektet evaluere, fra sitt eget ståsted, ulike faktorer for hver metode for kadaverhåndtering. Det er satt opp seks ulike faktorer: Smittekontroll, HMS, Aksept i samfunnet, Ressursbehov, Regelverk og Konsekvenser for næringen. Dette blir evaluert opp mot fem ulike metoder: Forbrenning, Gjenvinning, Nedgraving, Deponi og Brenning i friluft.

Arbeidet i arbeidspakke to (AP2) vil sammenfatte resultatene fra AP1 og gjøre en helhetlig vurdering av ulike aktuelle metoder for kadaverhåndtering ved ulike scenarier rundt utbrudd av smittsom sykdom i husdyrnæringen i Rogaland.

Samarbeidspartnere

 • Norges Bondelag
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Tine
 • Fatland
 • Nortura
 • Forus Energigjenvinning
 • Biosirk
 • Hå Kommune
 • Mattilsynet
 • Ulike faglag i landbruket
 • Herredsvela Transport

Prosjektleder

Siv Meling

Forskninginformasjon

Start
2023-05-01
Slutt
2024-05-01
Prosjektnummer
34083
Status
Pågående
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Husdyrhelse