Én helse - vilt

Veterinærinstituttet har siden opprettelsen hatt fokus på smittestoff som kan smitte fra dyr til menneske.

Flaggermus. Foto: Veterinærinstituttet.

Dette arbeidet har også omfattet vilt, både viltet som bærer/reservoar av smittestoff av betydning for husdyr og menneske, men også betydningen av smittestoff på viltet selv og viltpopulasjonene. Et annet fokus for viltarbeidet ved instituttet er vilt som bioindikator/biomonitor på miljøforurensninger/»miljøhelse» og klimaendringer. Folk flest er opptatt av ville dyr sitt ve og vel og dyrevelferd er også en del av vilthelsearbeidet.

Slik omfatter Veterinærinstituttet sin aktivitet på vilthelse mange aspekt ved Én helse.

Aktuelle pågående prosjekter eller er nylig avsluttet:

Virus som smitter fra dyr til mennesker vil bli vanligere i takt med at mennesker trenger seg inn i urørt natur, ifølge FNs miljøprogram. Ved å beskytte dyrenes naturlige leveområder beskytter vi vår egen helse.

En rekke tidligere epidemier og sykdomsutbrudd har startet ved at virus har tatt spranget over fra ville dyr og husdyr til mennesker.

Noen eksempler fra de siste tiåra er hiv/aids, ebola, fugleinfluensa, svineinfluensa, sars og mers. Disse har i sum tatt livet av flere titalls millioner mennesker. De to sistnevnte er forøvrig også koronavirus og i slekt med det som nå har spredt seg over hele kloden i ekspressfart.

Risikoen for at helt nye og hittil ukjente sykdommer går fra dyr til mennesker øker i takt med endringene av naturen, ulovlig og uregulert handel og uhygieniske forhold på markedene hvor dette finner sted.