Siri Kristine Gåsnes

Veterinær og forsker, Havbruk, villfisk og velferd

Fagområder
Fiskehelse, Fiskevelferd
Mobilnr
+47 93842193
Tlf
+47 93842193
E-post
siri.gaasnes@vetinst.no

Siri Gåsnes jobber ved seksjon havbruk villfisk og velferd. Seksjonen har til sammen syv forskere og ansvar for forskning og kompetanseutvikling innen helse og velferd hos akvatiske dyr i oppdrett, helse hos villfisk og smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk. Siri jobber både med fiskevelferd og villfiskhelse. Siri har fiskehelseansvar i Genbank for vill laks (Miljødirektoratet) og jobber på prosjektet Helseovervåkning hos vill anadrom laksefisk (Mattilsynet) i tillegg til forvaltningsstøtte oppdrag og prosjekter på fiskevelferd.

Faglig bakgrunn

Veterinær 2014 - NMBU Veterinærhøgskolen
Seafood Trainee 2018 - NCE Seafood Innovation Cluster