Mari Berger Skjøstad

Forsker, Miljø og smittetiltak

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 92056621
Tlf
+47 92056621
E-post
mari-berger.skjostad@vetinst.no

Prosjektstyring, koordinering og utførelse av bevaring- og reetableringsarbeid, samt arbeid knyttet til genbank for vill anadrom fisk. Oppgavene er i hovedsak relatert til bekjempelse av lakseparasitten G. salaris i norske laksevassdrag.