Jorun Jarp

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør, Beredskap og sikkerhet

Fagområder
Algetoksiner, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Biofilm
Mobilnr
+47 90056216
Tlf
+47 90056216
E-post
jorun.jarp@vetinst.no

Sikkerhet og beredskap

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2021
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse