Jorun Jarp

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør, Beredskap og sikkerhet

Fagområder
Algetoksiner, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Biofilm
Mobilnr
+47 90056216
Tlf
+47 90056216
E-post
jorun.jarp@vetinst.no


Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg i 2016. På bakgrunn av den alvorlige og uoversiktlige smittesituasjonen hos norske hjortedyr har Landbruks-og matdepartementet bevilget oppstartsmidler til fire forskningsprosjekter på skrantesjuke.

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse