Jorun Jarp

Fagdirektør, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Fagområder
Algetoksiner, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Biofilm
Vis telefonnummer

Send e-post