Jorun Jarp

Fagdirektør, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Fagområder
Algetoksiner, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Biofilm
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse