Utvikling av en ny subenhetsvaksine mot Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis som ikke forstyrrer diagnostiseringen av storfetuberkulose

Målet med dette prosjektet er å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke forstyrrer diagnostiseringen av verken paratuberkulose eller storfetuberkulose.

Paratuberkulose er en kronisk granulomatøs tarmbetennelse hos drøvtyggere, forårsaket avMycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP).  For tiden består tilgjengelige vaksiner mot paratuberkulose av hele bakterier. Feltstudier har vist at disse vaksinene har en beskyttende effekt, men at de ikke kan hindre dyrene i å bli bakterieutskillere. Dagens vaksiner forstyrrer også diagnostiseringen av både paratuberkulose og storfetuberkulose.

Målet med dette prosjektet er å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke forstyrrer diagnostiseringen av verken paratuberkulose eller storfetuberkulose.

Et panel av immunogene peptider vil bli identifisert. Noen av disse vil bli valgt ut som mulige vaksinekandidater, mens andre vil bli brukt som kompletterende reagenser i diagnostikken. På denne måten vil man kunne kombinere vaksinasjon med kontroll og utryddelse av paratuberkulose. I tillegg vil denne vaksinestrategien ikke påvirke diagnostiske tester brukt i kontrollprogrammer for storfetuberkulose. Ved prosjektets slutt, er det forventet at det vil foreligge vaksinekandidater som kan gå videre til evaluering i felt.

Nye immunogene peptider vil bli indentifisert ved å benytte to helt forskjellige metoder, (1) ved å bruke bioinformatiske verktøy (in silico) og (2) ved å generere T-celle-linjer fra perifert blod, samt tarmbiopsier fra geiter som er smittet med paratuberkulose. Generering av T-celle-linjer vil bli etterfulgt av isolasjon og ekspansjon av T-celle-kloner. MAP spesifikke T-celle-kloner vil bli brukt til å undersøke for reaktivitet mot et utvalg kjente proteinantigener fra bakterien. Formulering, levering og immunogenitet av vaksiner, inneholdende multiple peptider som antigener, vil bli vurdert, og vaksinasjons- og “challenge”-forsøk vil bli utført med storfe og geit.

Veterinærinstituttet har koordinatorrollen i prosjektet, og er spesielt involvert i deteksjon av antigener ved hjelp av T-celler, samt vaksinasjonsstudier på geit. 

Samarbeidspartnere

  • Dr. Claus Aagaard, Statens Serum Institut
  • Professor Gregers Jungersen, Technical University of Denmark
  • Dr. Sam Strain, Agri-food and Biosciences Institute

Forskninginformasjon

Start
2011-01-31
Slutt
2014-02-28
Prosjektnummer
2011004
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Bioinformatikk, Husdyrhelse, Immunologi, Vaksinologi