Norovirus

Norovirus er en gruppe virus som formerer seg i tarmen og kan gi sykdom hos mennesker. Sykdommen kan smitte via mat og vann.

Symptomene kan komme etter 12 timer, men de fleste blir syke 1-2 døgn etter at de har fått i seg virus.

Smittestoff og smitteveier

Norovirus tilhører familien Caliciviridae og omfatter en gruppe virus som formerer seg i tarmen og ofte gir sykdom hos mennesker. Virusene er vertsspesifikke, og humant norovirus oppformerer seg ikke i tarmen hos dyr. Norovirus hos dyr skiller seg genetisk fra menneskets norovirus og det er ingen indikasjoner på artskryssing.

Norovirus skilles ut med avføringen og i oppkast fra infiserte personer. Disse personene utgjør dermed en smittekilde. Enkelte kan også skille ut virus uten selv å være syke. Smitteveier som direkte kontakt mellom mennesker og via forurensete overflater er kanskje viktigere smitteveier enn via mat.

Fordi norovirus skilles ut med avføringen finnes store mengder virus i avløpsvann, både renset og urenset. Østers og blåskjell som lever i områder der renset avløpsvann slippes ut, kan dermed inneholde virus. Virus kan ikke formere seg i mat, men de kan overleve lenge her. Spesielt dersom maten holdes kjølig eller fryses. Typiske risikoprodukter er mat som håndteres og spises kald; smørbrød, frukt, bær, grønnsaker og kaker.

Norovirus er ikke spesielt varmestabile, slik at næringsmidler som skal spises varme ikke representerer en smittekilde. I romtemperatur vil viruset langsomt inaktiveres.

Sykdomstegn og diagnostikk

Sykdomssymptomer skyldes ødeleggelse av celler i tynntarmen når viruset formerer seg. Det skal ikke mer enn 10-100 viruspartikler til for å gi sykdom, og på grunn av kun kortvarig immunitet hos personer som har vært smittet, er personer i alle aldre mottakelige.

Sykdommen varer gjerne i 1-2 døgn. Symptomene er ofte milde, og inkluderer akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré. I tillegg forekommer hodepine, muskel- og magesmerter og feber. En sjelden gang må personer legges inn på sykehus på grunn av væsketap og utmattelse. Dette gjelder særlig eldre mennesker. Les mer om norovirus og behandling hos Nasjonalt folkehelseinstitutt: http://www.fhi.no

Diagnostikk
Prøver som er mistenkt for å ha forårsaket norovirusinfeksjon analyseres ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap – Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU). De mest aktuelle prøvene er frukt, bær, grønnsaker, vann og skjellFor mer informasjon om virus eller innsending av prøver, se: http://www.nmbu.no

Forekomst

Norovirus er antatt å være den vanligste årsaken i industrialiserte land til mage/tarmbetennelse som ikke skyldes bakterier. I Norge har vi sett mange utbrudd som skyldes ubehandlet drikkevann eller vann som har blitt forurenset igjen etter behandling. Frosne, forurensete bær har gitt store utbrudd i våre naboland.

Spesielt i den kalde årstiden opplever man utbrudd i institusjoner som skoler, gamlehjem og sykehus. Også cruiseskip og hoteller kan få problemer med norovirus. Mange av disse utbruddene skyldes trolig kontaktsmitte eller smitte via gjenstander.

Tiltak

Norovirus er følsomme for varme, slik at det hovedsakelig er mat som spises kald som er problemet ved virussmitte. Norovirus i vann blir vanligvis inaktivert ved klorering og behandling med UV-lys.

De viktigste forebyggende tiltakene mot matbårne utbrudd forårsaket av norovirus er:

  • God hånd- og kjøkkenhygiene ved tilberedning av mat for å hindre at råvarer og produkter forurenses.
  • Vask hendene med såpe og vann før du selv skal spise ”håndmat”.
  • Ikke tilbered mat til personer utenfor familien hvis du selv er syk eller har barn som har oppkast og diaré.
  • Vask og desinfiser (husholdningsklor) flater som kan ha blitt forurenset med virus.
  • Unngå å drikke ubehandlet vann fra overflatekilder.
  • Kok eller damp blåskjell til innmaten har trukket seg sammen.