Barlindforgiftning hos rådyr og elg

Barlind inneholder giftstoffer som kan være dødelig for hjortedyr og forgiftning oppstår spesielt om vinteren når det er begrenset tilgang på andre beiteplanter. Veterinærinstituttet oppfordrer til ikke å plante barlind i hager hvor hjortedyrene har lett adkomst om vinteren.

Barlind (Taxus baccata) er en velkjent årsak til forgiftning hos husdyr, mens ville drøvtyggere har vært ansett for å tåle giftstoffene i barlind. Denne oppfattelsen er ikke riktig, og bygger høyst sannsynlig på beiteobservasjoner av individer som har gjennomgått tilvenning forut for observasjonsperioden.

Smittestoff og smitteveier

Hjortedyr som bare tar små mengder barlind de første gangene de beiter denne planten, vil trolig utvikle toleranse gjennom utvikling av avgiftningsmekanismer i leveren og/eller vomma, mens dyr som tar en tilstrekkelig stor førstegangsdose kan dø. Veterinærinstituttet har påvist barlindforgiftning hos elg, rådyr og tamrein.

Barlind regnes for å være lite smakelig for dyrene, og det er typisk at forgiftninger av hjortedyr opptrer om vinteren, når mattilgangen er dårlig og prefererte beiteplanter er dekket av snø.

Sykdomstegn og diagnostikk

Alle varianter av barlind inneholder svært potente giftstoffer (taksiner), og alle deler av planten (nåler, kvister, frø) er giftige, med unntak av selve frøkappen. Giftinnholdet er høyest om vinteren, og giftstoffene er til stede også i tørket (vissent) plantematerialet. Giftvirkningen retter seg først og fremst mot hjertet. Ved akutt forgiftning dør dyret av hjertesvikt, gjerne få timer etter inntak av barlind. 

Hjortedyrene som rammes av barlindforgiftning blir ofte funnet døde nær eller i private hager med påspiste barlindbusker. Ved obduksjon påvises barlindnåler i vomma og obduksjonsbilde er forenlig med akutt sirkulasjonssvikt (hjertesvikt).

I forskningssammenheng har Veterinærinstituttet påvist giftstoffene i lever og hjerte ved kjemisk analyse (HPLC-MS). 

Forekomst

Ulike hybrider av barlind er svært populære hageplanter over hele landet, og er også mye brukt som prydplanter ved offentlige bygg, i parker o.l. Barlindforgiftning hos hjortedyr forekommer oftest om vinteren.

Tiltak

Ikke plant barlind i hager hvor hjortedyrene har lett adkomst om vinteren!

Les mer om barlindforgiftning

 • Barlindforgiftning av rådyr (pdf)
  Handeland K, Vikøren T. Hjorteviltet 2015, s 36-37
 • Yew (Taxus) intoxication in free-ranging cervids (ekstern lenke)
  Handeland K, Vikøren T, Josefsen T, Madslien K, Valdecanas B, Uhlig S.
  PLOS One e0188961. doi: 10.1371/journal.pone.0188961.
 • Barlindforgiftning hos tamrein.
  Ågren E  and Mørk T. Non-infectious diseases and trauma. In: Reindeer and caribou, health and disease. Ed. Tryland M and Kutz SJ. 2018. CRC Press, pp: 157-176.