Vedlegg til rapport 8 - Vassdragsberegninger

Vedleggene under tilhører rapport 8 - 2017: Produksjon av lakselus i oppdrett, estimert lusepåslag og vurdering av luseindusert dødelighet for villaks innen produksjonsområder for oppdrettslaks