Magasinet Én helse

Magasinet Én helse var Veterinærinstituttets allmennrettede magasin fra 2016-2018. Målet var å gi innblikk i instituttets aktiviteter, hva instituttet forsket på og vise resultater fra forskningen. 

 

Magasinet hadde som hensikt å vise instituttets samfunnsnytte. Det var lagt vekt på satsingsområder og forskningsaktivitet. Magasinet ble lagt ned for å satse på digitalt innhold.

 • Om Magasinet Én helse

  Magasinet kom ut første gang i 2016 i forbindelse med instituttets 125-årsjubileum. Fra og med 2017 til og med 2018 har magasinet kommet ut to ganger i året. Magasinet ble produseres i samarbeid med Tun media/Nationen.
  Ansvarlig redaktør: Asle Haukaas 
  Redaktør: Mari M. Press 
  Kommersiell redaktør: Marianne Vangsøy.

  Distribusjon: Magasinet var reklamefritt, var på 36 sider og ble distribuert som innstikk i papirutgaven av Nationen, bladet Fiskaren og på slutten også i Norsk Landbruk.

Magasinet Én helse 2 - 2018

 

Tørkesommeren 2018 skapte behov for å importere fôr for å dyra tilstrekkelig mat og unngå slakting. Men importert fôr kan bringe med seg smittestoff vi ikke har i Norge. Les Veterinærinstituttet vurderinger for hvor det er tryggest å importere grovfôr fra.

Muggsopp og gifter disse produserer kan være problematisk og helsefarlig. Veterinærinstituttet undersøker hva og hvor mye dyr og mennesker vi utsettes for, og hva som er mulige helseskadelige effekter av giftstoffene. Med klimaendringer og miljøendringer kan behovet for kunnskap og kompetanse på området øke i årene fremover. 

Eksempel på saker:

 • Må muggen mat kastes?
 • Importert fôr kan true folkehelsen
 • Muggsoppgifter i mat kan gi helserisiko

Last ned magasinet nr 2 2018 (pdf)

 

Magasinet Én helse 1 - 2018

Kampen mot skrantesjuka og Veterinærinstituttets markering av 20 år med helseovervåkning av hjortevilt og moskus er hovedoppslag i dette nummeret som utkom 11. mai.

Eksempel på saker:

 • Antibiotikaresistens: Koordinert innsats gir gode resultater
 • Fra melk til fast føde: Hva er best for kalv og bonde?
 • Epidemiologenes overblikk – simulerer virkning av tiltak og overvåkning
 • Færre funn av MRSA hos svin. Norsk strategi virker
 • Veterinærinstituttet har flyttet inn i marin klynge

Last ned magasinet nr 1 2018 (pdf)

Magasinet Én helse 2 - 2017

Hovedsaker i dette nummeret som utkom 10. november er instituttets arbeid og samarbeid på antibiotikaresistens, bekjempelse, forskning på bekjempelse og friskmelding av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i norske vassdrag og instituttets arbeid på skrantesjuke. 

Eksempel på saker

 • Antibiotikaresistens: Koordinert innsats gir gode resultater
 • Skrantesjuke: Felling er nødvendig for bekjempelse
 • Gyrodactylus salaris: Lykkes i nasjonal parasittkamp
 • Forskere ved Veterinærinstituttet: Designer helt ny fiskevaksine

Last ned magasinet nr 2 2017 (pdf)

Magasinet Én helse 1 - 2017

Vårnummeret utkom 7. april på verdens helsedag. Dette nummeret har en overvekt av saker om fiskehelse, blant annet om rensefisk og laksesykdommen ILA. 

Eksempel på saker:

 • Rensefisk: Laksens hjelper sliter med sykdommer
 • Skrantesjuke: Tester nye metoder for påvisning
 • Matkasting: Mindre matsvinn med mer presis datomerking
 • Veterinærinstituttet Bergen: Flytter til marin kunnskapsklynge
 • Lakselus preget fiskehelseåret

Last ned magasinet nr 1 2017 (pdf)

Magasinet Én helse 1 - 2016

For å markere 125 år i samfunnets tjeneste har Veterinærinstituttet vist fram deler av sin forskning og historien  i det nye «Magasinet Én helse». Magasinet ble distribuert i Nationen 9. desember og kommer ut med Fiskaren før nyttår.

I magasinet kan du lese et bredt spekter av fagartikler, hilsninger til jubilanten fra eiere og samarbeidspartnere, og om Veterinærinstituttets historie og framtid. Blant temaene er antibiotikaresistens, fiskehelse, skrantesjuke og import av hunder  - for å nevne noe. Til sammen gir det et innblikk i Veterinærinstituttets virke for god fiske- og dyrehelse, for trygg mat og fôr og for å hindre smitte og sykdom som også kan ramme mennesker og miljø.

 • Antibiotikaresistens: Har stoppet spredning av LA-MRSA
 • Lukkede merder: Ny teknologi muliggjør lusefri oppdrettslaks
 • Mat og fôrtrygghet: Muggsopp kan være farligere enn antatt
 • Veterinærinstututtet ser mot mye  lokaliteter på Ås

Last ned magasinet nr 1 2016 (pdf)