Brosjyrer

Her finner du diverse brosjyremateriell fra Veterinærinstituttet som fornyes med jevne mellomrom. 

Brosjyren «Trygt fôr, friske dyr og trygg mat – forsknings- og utviklingsprosjekter innen Én helse på Veterinærinstituttet 2020» presenterer Veterinærinstituttets samlede forskning på landdyr, mat- og fôrtrygghet samt nettverksprosjekter i 2020 og fremover. Den gir også en oversikt over nylig avsluttede prosjekter.

Brosjyren er inndelt i fire kapitler, 1) dyrehelse, 2) dyrevelferd, 3) antimikrobiell resistens og 4) Mat- og fôrtrygghet. Brosjyren finnes også i trykket utgave.

forside grønn brosjyre 2020.JPG

↓ Last ned brosjyren Trygt fôr, friske dyr og trygg mat 2020
 

Oversikt over akvatisk forskning på Veterinærinstituttet

Denne brosyren finnes både på norsk og engelsk.

Skjermbilde blå brosjyre_nett

 

Denne brosjyren presenterer sentrale forskningsområder og gir en samlet oversikt over Veterinærinstituttets akvatiske forsknings- og utviklingsprosjekter 2019 og fremover. Den inkluderer også noen prosjekter som nylig er avsluttet.

Last ned brosjyre fisk 2019 (norsk)
↓ Download brochure 2018 (English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over forskning på landdyr og trygg mat.

Brosjyren «Trygt fôr, friske dyr og trygg matforsknings- og utviklingsprosjekter innen Én helse på Veterinærinstituttet 2020» presenterer VIs samlede forskning på landdyr, mat- og fôrtrygghet samt nettverksprosjekter i 2020 og fremover. Den gir også en oversikt over nylig avsluttede prosjekter. Brosjyren er inndelt i fire kapitler, 1) dyrehelse, 2) dyrevelferd, 3) antimikrobiell resistens og 4) Mat- og fôrtrygghet. Brosjyren finnes også snart i trykket utgave.

↓ Last ned brosjyre landdyr og mat 2020 (norsk)