Brosjyrer

Her finner du diverse brosjyremateriell fra Veterinærinstituttet som fornyes med jevne mellomrom. 

Brosjyren «Trygt fôr, friske dyr og trygg mat – forsknings- og utviklingsprosjekter innen Én helse på Veterinærinstituttet 2020» presenterer Veterinærinstituttets samlede forskning på landdyr, mat- og fôrtrygghet samt nettverksprosjekter i 2020 og fremover. Den gir også en oversikt over nylig avsluttede prosjekter.

Brosjyren er inndelt i fire kapitler, 1) dyrehelse, 2) dyrevelferd, 3) antimikrobiell resistens og 4) Mat- og fôrtrygghet. Brosjyren finnes også i trykket utgave.

→ Last ned brosjyren Trygt fôr, friske dyr og trygg mat 2020

Oversikt over akvatisk forskning på Veterinærinstituttet

Denne brosjyren presenterer sentrale forskningsområder og gir en samlet oversikt over Veterinærinstituttets akvatiske forsknings- og utviklingsprosjekter for 2020 og fremover. Den inkluderer også noen prosjekter som nylig er avsluttet.

Forside Frisk fisk og Bærekraft 2020.jpg

→ Last ned brosjyren Frisk fisk og bærekraft 2020

Tidligere brosjyre:

→ Last ned brosjyre fisk 2019 (norsk)
→ Download brochure 2018 (English)

 

Oversikt over forskning på landdyr og trygg mat

Brosjyren «Trygt fôr, friske dyr og trygg matforsknings- og utviklingsprosjekter innen Én helse på Veterinærinstituttet 2020» presenterer VIs samlede forskning på landdyr, mat- og fôrtrygghet samt nettverksprosjekter i 2020 og fremover. Den gir også en oversikt over nylig avsluttede prosjekter. Brosjyren er inndelt i fire kapitler, 1) dyrehelse, 2) dyrevelferd, 3) antimikrobiell resistens og 4) Mat- og fôrtrygghet. Brosjyren finnes også snart i trykket utgave.

Forside Friske dyr og trygg mat 2020.PNG

→ Last ned brosjyre landdyr og mat 2020 (norsk)

 

Magasinet Én helse

Magasinet Én helse var Veterinærinstituttets allmennrettede magasin fra 2016-2018. Målet var å gi innblikk i instituttets aktiviteter, hva instituttet forsket på og vise resultater fra forskningen. 

Les mer her.