Brosjyrer

Her finner du diverse brosjyremateriell fra Veterinærinstituttet som fornyes med jevne mellomrom. 


Oversikt over akvatisk forskning på Veterinærinstituttet

Denne brosyren finnes både på norsk og engelsk.

Brosjyre blå bilde forside.jpg

Denne brosjyren presenterer sentrale forskningsområder og gir en samlet oversikt over Veterinærinstituttets akvatiske forsknings- og utviklingsprosjekter 2018 og fremover. Den inkluderer også noen prosjekter som nylig er avsluttet.
→ Last ned brosjyren (norsk)
→ Download brochure (English)