Brosjyrer

Her finner du diverse brosjyremateriell fra Veterinærinstituttet som fornyes med jevne mellomrom. 


Oversikt over akvatisk forskning på Veterinærinstituttet

Denne brosyren finnes både på norsk og engelsk.

Skjermbilde blå brosjyre_nett

Denne brosjyren presenterer sentrale forskningsområder og gir en samlet oversikt over Veterinærinstituttets akvatiske forsknings- og utviklingsprosjekter 2019 og fremover. Den inkluderer også noen prosjekter som nylig er avsluttet.

Last ned brosjyre fisk 2019 (norsk)
↓ Download brochure 2018 (English)


Oversikt over forskning på landdyr og trygg mat.

Friske dyr og trygg mat_2019_brosjyre_forside

Denne brosjyren presenterer sentrale forskningsområder og en samlet oversikt over Veterinærinstituttets forsknings- og utviklingsprosjekter på landdyr og mat i 2019 og fremover. Brosjyren er kun digital og er ikke utgitt i trykket utgave. 

↓ Last ned brosjyre landdyr og mat 2019 (norsk)