Sende prøver til Harstad - spørsmål og svar

Veterinærinstituttet er i en prosess med å legge om til digitalisert diagnostikk samlet i Harstad. Her er noen ofte stilte spørsmål knyttet til dette. 

 • Når skal vi begynne å sende prøvene til Harstad?

  Fiskehelsetjenester og oppdrettere som hittil har sendt prøver til diagnostikk i Trondheim, skal fra nå sende til Harstad.

  Fiskehelsetjenester og oppdrettsselskaper som sender prøver til Bergen og Oslo, skal inntil videre ikke endre innsendingssted før de får ny informasjon. Overgangen vil skje i løpet av høsten. Vi skal da informere når tiden er inne.

 • Hvilken adresse skal vi benytte?

  De som har fått informasjon at de skal begynne å sende til Harstad, benytter adressen:

  Veterinærinstituttet Harstad
  Postboks 9480 Harstad

 • Får vi tilsendt nye adresselapper?

  De som har fått beskjed om å sende til Harstad, gjør det på samme måte som før, men med adressen til Harstad.

  Det vil etter hvert sendes ut ferdige diagnostikkpakker med prøvetakingsutstyr til frittstående fiskehelsetjenester og interne fiskehelsetjenester i de ulike oppdrettsselskapene, som vil være merket med returadresse.

 • Skal prøvene sendes inn på samme måte som før?

  Prøvene sendes inn som før, det er å foretrekke ekspress over natt pakker, da dette vil gjøre svartiden kortere, men her kan innsender velge løsning som ivaretar egne interesser.

 • Tar det lengre tid å få svar når vi skal sende prøvene til Harstad?

  Prøvene vil i all hovedsak prosesseres samme dag som de ankommer laboratoriet i Harstad, snittene vil digitaliseres og gjøres tilgjengelig for forskere, som vil være plassert i ulike regioner, for videre avlesning. Dette vil gjøre at det ikke vil ta lengre tid enn tidligere å få svar på prøvene. Bakteriologisvar vil kunne ta noe tid, som tidligere, da det er nødvendig å dyrke disse noen dager for å identifisere hvilke agens man har med å gjøre.

 • Hvorfor skal ikke alle sende prøvene til Harstad?

  For å sikre at alt fungerer som det skal, tar vi overgangen stegvis. Vi regner med at en omlegging til digital diagnostikk samlet i Harstad, vil være fullt implementert ved nyttår.

 • Det er åpning 24. september, skal vi da sende alt til Harstad?

  Det er den formelle åpningen og alle systemene i Harstad skal være på plass da, men de som ikke har fått beskjed om å endre innsendingssted fortsetter å sende til Oslo eller Bergen. Dere vil snart få informasjon om å begynne å sende til Harstad. 

 • Kan vi selv se på de digitaliserte prøvesnittene?

  Per nå vil ikke dette være tilgjengelig, men dette er noe vi jobber med å kunne få til for deler av det innsendte materialet på sikt.

 • Hvorfor gjøres det endring så fiskeprøver skal sendes til Harstad?

  Utstyret som trengs for å digitalisere prøvesnittene må være på ett sted. Veterinærinstituttet skal være tilstede rundt i landet, og har fordelt ulike oppgaver mellom lokalitetene. Harstad-kontoret har høy kompetanse og mye erfaring med denne type prøver (histopatologi), og er valgt som lokalitet for dette. Digitaliserte snitt kan da leses og tolkes av eksperter uavhengig av hvor de befinner seg.

Har du spørsmål knyttet til omleggingen, kontakt:
Edgar Brun
E-post: edgar.brun@vetinst.no
Tlf: 91123595