Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvor og hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 • Prøver fra landdyr

  Undersøkelse av prøver fra produksjonsdyr og sports- og familiedyr må være rekvirert av veterinær/dyreklinikk/helsetjeneste/Mattilsynet.

  Undersøkelse av prøver fra vilt kan i tillegg rekvireres av viltnemd eller privatperson etter avtale med vilthelseansvarlig.

  Prøver til ulike analyser

  Dette gjelder prøver fra avføring, blod, svaber, vev, etc.

  Hele dyr/organer til obduksjon

  • Produksjonsdyr obduseres på Ås, i Sandnes eller Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Sports- og familiedyr obduseres primært på Ås, og etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Vilt obduseres på Ås eller i Tromsø etter avtale med vilthelseansvarlig.
  • Rettsmedisinske kasus eller forsikringssaker obduseres på Ås, unntatt tamrein/storvilt fra Nord-Norge som obduseres i Tromsø.
 • Prøver fra fisk

  Veterinærinstituttet er i gang med omlegging til digitalisert diagnostikk samlet i Harstad, og omleggingen blir gjort stegvis.

  Fiskehelsetjenester og oppdrettere fra Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland samt Troms og Finnmark skal nå sende fiskeprøver til Harstad. Alle andre skal fortsette som før og sende til Bergen og Ås inntil videre.

  Vanlige spørsmål og svar om omlegging av fiskediagnostikken

 • Prøver fra mat og fôr

  Prøver fra mat og fôr sendes Veterinærinstituttet på Ås.

 • Analyse av prøver - hvem betaler?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • Mistanke om A – B sykdom / listeført sykdom: Innsender faktureres ikke, forutsatt at Mattilsynet er varslet. Her kan du for øvrig se hovedprinsipper og evt. unntak.
  • Andre diagnostiske prøver: Innsender faktureres.
  • Prosjekter har sine egne avtaler, og hvem som betaler hva er definert i avtalene. Pakken må merkes med prosjektnummer.

Forsendelse av prøver

Det er to måter (se under) å sende inn prøver på avhengig av hvor raskt prøven skal komme frem. Pris er spesifisert under hver enkelt alternativ. Forsendelse vil i ekstraordinære tilfeller betales av Veterinærinstituttet, og da kun etter avtale.

NB – angående prøver tatt i overvåkningsprogrammer: Mattilsynets egen postavtale eller tilsendte svarkonvolutter/returetiketter skal benyttes. 

1. Returservice - Bedriftspakke Ekspress (forsendelsestid 1 virkedag)

Merk at pakker ikke leveres til Veterinærinstituttet i helgen.

Pris: Porto vil være kr. 350,- per sending inntil 2 kg.
Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

2. Returservice - Bedriftspakke (forsendelsestid 1-4 virkedager)

Bør sendes mandag – onsdag. Les mer om forsendelsestid hos Bring

Pris: Porto vil være kr 130,- per sending inntil 2 kg. Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

 • Fremgangsmåte
  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Dersom prøven gjelder MISTANKE om A-/B-sykdom/listeført sykdom og dette er meldt til Mattilsynet skrives merknad «A-/B-sykdom/ listeført sykdom»
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister

Autorisasjonskoder for returpakker Bring

Kundenr
Navn
Adresse
Kode Returservice – R2
Kode Returservice Bedriftspakke Ekspress – R1
00113084545
Veterinærinstituttet 
Arboretveien 57, 1433 Ås
113084545-2
113084545-1
00003681582
Veterinærinstituttet Sandnes
Svebastadveien 112, 4325 Sandnes
3681582-2
3681582-1
00002695559
Veterinærinstituttet Bergen
Thormøhlens gate 53C, 3. etg., 5006 Bergen
2695559-2
2695559-1
00003722568
Veterinærinstituttet Trondheim
Tungasletta 2, 7047 Trondheim
3722568-2
3722568-1
00001929850
Veterinærinstituttet Harstad
Havnegata 4, 9404 Harstad
1929850-2
1929850-1
00098518970
Veterinærinstituttet Tromsø
Holtveien 66, 9016 Tromsø
98518970-2
98518970-1

 

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.

 • Ås

  Pakker og prøver: Arboretveien 57,
  1433 Ås

  Postadresse: Veterinærinstituttet, Pb 64, 1431 Ås 

  E-post: provemottak@vetinst.no

  NB: Viktig informasjon om innsending av prøver.

 • Bergen

  Postadresse: Veterinærinstituttet Bergen, Pb. 1263 Sentrum, 5811 Bergen 

  Gateadresse: Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post: post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post: vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse: Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes 

  E-post: vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse: Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø

  Gateadresse: Holtveien 66, 9016 Tromsø 

  E-post: vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse: Veterinærinstituttet Trondheim, Pb 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim

  Gateadresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post: hhv@vetinst.no

Telefonnummer til fagområdene

Les forøvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.