Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvor og hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 

 • Prøver fra landdyr

  Undersøkelse av prøver fra produksjonsdyr og sports- og familiedyr må være rekvirert av veterinær/dyreklinikk/helsetjeneste/Mattilsynet.

  Undersøkelse av prøver fra vilt kan i tillegg rekvireres av viltnemd eller privatperson etter avtale med vilthelseansvarlig.

  Prøver til ulike analyser

  Dette gjelder prøver fra avføring, blod, svaber, vev, etc.

  Hele dyr/organer til obduksjon

  • Produksjonsdyr obduseres i Oslo, Sandnes eller Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Sports- og familiedyr obduseres primært i Oslo, og etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Vilt obduseres i Oslo eller Tromsø etter avtale med vilthelseansvarlig.
  • Rettsmedisinske kasus eller forsikringssaker obduseres i Oslo, unntatt tamrein/storvilt fra Nord-Norge som obduseres i Tromsø.
 • Prøver fra fisk

  Veterinærinstituttet er i gang med omlegging til digitalisert diagnostikk samlet i Harstad, og omleggingen blir gjort stegvis.

  Fiskehelsetjenester og oppdrettere fra Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland samt Troms og Finnmark skal nå sende fiskeprøver til Harstad. Alle andre skal fortsette som før og sende til Bergen og Oslo inntil videre

  Vanlige spørsmål og svar om omlegging av fiskediagnostikken

 • Prøver fra mat og fôr

  Prøver fra mat og fôr sendes Veterinærinstituttet i Oslo.

 • Analyse av prøver - hvem betaler?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • Mistanke om A – B sykdom / listeført sykdom: Innsender faktureres ikke, forutsatt at Mattilsynet er varslet. Her kan du for øvrig se hovedprinsipper og evt. unntak.
  • Andre diagnostiske prøver: Innsender faktureres.
  • Prosjekter har sine egne avtaler, og hvem som betaler hva er definert i avtalene. Pakken må merkes med prosjektnummer.

Forsendelse av prøver

Det er to måter (se under) å sende inn prøver på avhengig av hvor raskt prøven skal komme frem. Pris er spesifisert under hver enkelt alternativ. Forsendelse vil i ekstraordinære tilfeller betales av Veterinærinstituttet, og da kun etter avtale.

NB – angående prøver tatt i overvåkningsprogrammer: Mattilsynets egen postavtale eller tilsendte svarkonvolutter/returetiketter skal benyttes. 

1. Returservice - Bedriftspakke Ekspress (forsendelsestid 1 virkedag)

Merk at pakker ikke leveres til Veterinærinstituttet i helgen.

Pris: Porto vil være kr. 350,- per sending inntil 2 kg.
Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

2. Returservice - Bedriftspakke (forsendelsestid 1-4 virkedager)

Bør sendes mandag – onsdag. Les mer om forsendelsestid hos Bring

Pris: Porto vil være kr 130,- per sending inntil 2 kg. Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

 • Fremgangsmåte
  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Dersom prøven gjelder MISTANKE om A-/B-sykdom/listeført sykdom og dette er meldt til Mattilsynet skrives merknad «A-/B-sykdom/ listeført sykdom»
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister

Autorisasjonskoder for returpakker Bring

 

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.
Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til gateadresse.

 • Oslo

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Oslo, Pb.750 Sentrum, 0106 Oslo 

  Gateadresse
  Ullevålsveien 68, 0454 Oslo 

  E-post provemottak@vetinst.no

 • Bergen

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Bergen, Pb. 1263 Sentrum, 5811 Bergen 

  Gateadresse
  Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse
  Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse
  Svebastadveien 112, 4325 Sandnes 

  E-post vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø

  Gateadresse
  Holtveien 66, 9016 Tromsø 

  E-post vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Trondheim, Pb. 5695 Torgarden, 7485 Trondheim  

  NB! Ny adresse fra 1. mars: Pb 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim

  Gateadresse
  Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post hhv@vetinst.no

Telefonnummer til fagområdene

Les forøvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.