Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 • Hvor skal de ulike prøvene sendes?

  Du finner spesifikk informasjon på hvor ulike prøvetyper skal sendes i de enkelte prislistene våre.

  I hovedsak skal: 

  • Fisk sendes Veterinærinstituttet i Bergen, Trondheim, Harstad og Oslo
  • Landdyr sendes Veterinærinstituttet i Sandnes, Trondheim, Tromsø og Oslo
  • Mat og fôr sendes Veterinærinstituttet i Oslo
 • Hvem betaler for innsending og analyse av prøver?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • Overvåkingsprogram: Faktureres Mattilsynet
  • A – B sykdom mistanke, Mattilsynet må være varslet: faktureres ikke
  • Prosjekter: forsendelse for prosjektprøver faktureres prosjektet – pakkene MÅ merkes med prosjektnummer
  • Diagnostiske prøver som sendes med Returpakke (Bring) og som ikke faller i en av kategoriene over vil faktureres innsender/betaler

Post og frakt: slik sender du prøver til oss

Det er tre måter å sende inn prøver til Veterinærinstituttet. Forsendelsesmetode må velges avhengig av prøvetype og analyse, kontakt eventuelt laboratoriet for råd. Merk at mange prøver bør sendes mandag til onsdag for å komme frem til helgen. Pris er spesifisert under hver enkelt innsendingsalternativ. Kostnader for forsendelse vil i noen tilfeller betales av Veterinærinstituttet (avtalte prosjekter, enkelte prøver som undersøkes for meldepliktige sykdommer).

Autorisasjonskoder for returpakker Bring

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.
Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til gateadresse.

 • Oslo

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Oslo, Pb.750 Sentrum, 0106 Oslo 

  Gateadresse
  Ullevålsveien 68, 0454 Oslo 

  E-post provemottak@vetinst.no

 • Bergen

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Bergen, Pb. 1263 Sentrum, 5811 Bergen 

  Gateadresse
  Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse
  Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse
  Kyrkjevn. 334, 4325 Sandnes 

  E-post vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Tromsø, Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  Gateadresse
  Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  E-post vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Trondheim, Pb. 5695 Torgarden, 7485 Trondheim  

  Gateadresse
  Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post vit@vetinst.no

Telefonnummer til laboratoriene

 • Oslo

  Bakteriologi - landdyr og fisk:  22 69 20 83
  Matbakteriologi: 22 69 96 76
  Mykologi: 22 69 96 76
  GMO: 23 21 64 14
  Immunologi: 23 21 64 03
  Kjemi og toksikologi: 23 21 62 63
  Molekylærbiologi prøvemottak: 23 36 87 24
  Parasittologi og zoonoser: 22 60 38 61 / 22 46 62 10
  Patologi: 91714369 / 99154263
  Virologi: 46 85 76 95

 • Regionale laboratorier
  • Bergen: 91 85 88 66
  • Harstad: 23 21 60 00 (sentralbord)
  • Sandnes: 23 21 60 00 (sentralbord) / 90 70 24 13 (laboratorium)
  • Tromsø: 77 61 92 30
  • Trondheim
   • Seksjon Trondheim: 45 87 18 83
   • Seksjon for miljø- og smittetiltak: 73 58 07 69

Les forøvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.