Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvor og hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 • Prøver fra landdyr

  Undersøkelse av prøver fra produksjonsdyr og sports- og familiedyr må være rekvirert av veterinær/dyreklinikk/helsetjeneste/Mattilsynet.

  Undersøkelse av prøver fra vilt kan i tillegg rekvireres av viltnemd eller privatperson etter avtale med vilthelseansvarlig.

  Prøver til ulike analyser

  Dette gjelder prøver fra avføring, blod, svaber, vev, etc.

  Hele dyr/organer til obduksjon

  • Produksjonsdyr obduseres på Ås, i Sandnes eller Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Sports- og familiedyr obduseres primært på Ås, og etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Vilt obduseres på Ås eller i Tromsø etter avtale med vilthelseansvarlig.
  • Rettsmedisinske kasus eller forsikringssaker obduseres på Ås, unntatt tamrein/storvilt fra Nord-Norge som obduseres i Tromsø.
 • Prøver fra fisk

  Prøver til histopatologisk undersøkelse sendes til Veterinærinstituttets laboratorium i Harstad for prosessering og digital scanning. Avlesningen skjer digitalt av vårt histopatologiske team.

  Prøver til virusdyrking og molekylærbiologisk analyse må sendes direkte til Veterinærinstituttets laboratorium i Ås.

  Prøver til bakteriologisk undersøkelse (fersk materiale til dyrking, skåler, svaber, m.m.) sendes til Veterinærinstituttets laboratorium i Bergen.

  Det er fortsatt mulig å sende ulike prøver til ett av laboratoriene.  Dersom ett av laboratoriene mottar prøver som vil kreve ulike analyser, vil vi selv foreta en intern fordeling i henhold til analysested.

  For innsendelse av hel fisk til undersøkelse ta kontakt med nærmeste VI-laboratorium for henvisning (Bergen, Harstad eller Ås).

  Svar på ulike analyser som gjennomføres på samme prøveuttak/fisk, vil bli samordnet til et felles prøvesvar som også inkluderer henvisning til hvor prøvene er analysert.

  Prøver fra oppdrettsfisk for sykdomsoppklaring kan rekvireres av fiskehelsepersonell, laboratorier, eller Mattilsynet.

  Funn knyttet til ville akvatiske dyr skal registreres gjennom villfiskportalen. Spørsmål om innsendelse av hel villfisk, organprøver  eller om portalen generelt, kan sendes til sykvillfisk@vetinst.no eller kontakt nærmeste laboratorium.

  I forbindelse med andre generelle spørsmål, rådgivning eller spesielle problemstillinger, kan en av våre fagansvarlige på fiskehelse kontaktes.

   

  Kontaktinformasjon for innsending av prøver fra fisk

  Harstad

  Telefon: 77 06 26 64
  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad
  Besøksadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad
  E-post: vih@vetinst.no

  Bergen

  Telefon: 91 85 88 66
  Postadresse: Thormøhlens gate 53C, 5006 Bergen
  Besøksadresse: Thormøhlens gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen
  E-post: post.vib@vetinst.no

  Ås

  Sentralbord: 23 21 60 00 
  Vare- og prøveadresse: Arboretveien 57, 1433 Ås
  E-post: postmottak@vetinst.no

   

  Se øvrig kontaktinformasjon her

   

 • Prøver fra mat og fôr

  Prøver fra mat og fôr sendes Veterinærinstituttet på Ås.

 • Analyse av prøver - hvem betaler?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • Mistanke om A – B sykdom / listeført sykdom: Innsender faktureres ikke, forutsatt at Mattilsynet er varslet. Her kan du for øvrig se hovedprinsipper og evt. unntak.
  • Andre diagnostiske prøver: Innsender faktureres.
  • Prosjekter har sine egne avtaler, og hvem som betaler hva er definert i avtalene. Pakken må merkes med prosjektnummer.

Forsendelse av prøver

Det er to måter (se under) å sende inn prøver på avhengig av hvor raskt prøven skal komme frem. Pris er spesifisert under hver enkelt alternativ. Forsendelse vil i ekstraordinære tilfeller betales av Veterinærinstituttet, og da kun etter avtale.

NB – angående prøver tatt i overvåkningsprogrammer: Mattilsynets egen postavtale eller tilsendte svarkonvolutter/returetiketter skal benyttes. 

1. Returservice - Bedriftspakke Ekspress (forsendelsestid 1 virkedag)

Merk at pakker ikke leveres til Veterinærinstituttet i helgen.

Pris: Porto vil være kr. 400,- per sending inntil 2 kg.
Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

2. Returservice - Bedriftspakke (forsendelsestid 1-4 virkedager)

Bør sendes mandag – onsdag. Se tabell for Bring sine transporttider. 

Pris: Porto vil være kr 170,- per sending inntil 2 kg. Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

Andre sendemåter:

Ved innsendinger av «pakke til bedrift» 2-35 kg, se Pakke til bedrift, med personlig levering direkte på dør (Bring.no)

Transportsentralen kan benyttes: Telefon 23 18 24 00 / 90 17 43 94

Kunder kan også kjøre inn selv eller ta kontakt med lokalt transportfirma.

Ved spørsmål om sendemåter kan seksjonsleder Ravithas Kathirgamadas kontaktes på 98 62 52 13 (i arbeidstiden).

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.

 • Ås

  Pakker og prøver: Arboretveien 57, 1433 Ås

  Postadresse: Veterinærinstituttet, Pb 64, 1431 Ås 

  E-post: provemottak@vetinst.no

 • Bergen

  Postadresse: Thormøhlens gate 53C, 5006 Bergen

  Gateadresse: Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post: post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post: vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse: Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes 

  E-post: vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse: Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø

  Gateadresse: Holtveien 66, 9016 Tromsø 

  E-post: vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse: Veterinærinstituttet Trondheim, Pb 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim

  Gateadresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post: hhv@vetinst.no

Telefonnummer til fagområdene

Les for øvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.