Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvor og hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 • Prøver fra landdyr

  Undersøkelse av prøver fra produksjonsdyr og sports- og familiedyr må være rekvirert av veterinær/dyreklinikk/helsetjeneste/Mattilsynet.

  Undersøkelse av prøver fra vilt kan i tillegg rekvireres av viltnemd eller privatperson etter avtale med vilthelseansvarlig.

  Prøver til ulike analyser

  Dette gjelder prøver fra avføring, blod, svaber, vev, etc.)

  Hele dyr/organer til obduksjon

  • Produksjonsdyr obduseres i Oslo, Sandnes eller Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Sports- og familiedyr obduseres primært i Oslo, og etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Vilt obduseres i Oslo eller Tromsø etter avtale med vilthelseansvarlig.
  • Rettsmedisinske kasus eller forsikringssaker obduseres i Oslo, unntatt tamrein/storvilt fra Nord-Norge som obduseres i Tromsø.
 • Prøver fra fisk

  Prøver fra fisk skal sendes til Veterinærinstituttet i Bergen, Trondheim, Harstad eller Oslo inntil videre. 

  Merk at fra høsten av skal alle prøver til rutinediagnostikk sendes til Harstad. Informasjon med detaljer og dato for endringer kommer etterhvert her og på våre nettsider. Les mer i saken Veterinærinstituttet samler fiskediagnostikk i Harstad

 • Prøver fra mat og fôr

  Prøver fra mat og fôr sendes Veterinærinstituttet i Oslo.

 • Hvem betaler for innsending og analyse av prøver?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • A – B sykdom mistanke, Mattilsynet må være varslet: faktureres ikke.
  • Prosjekter: forsendelse for prosjektprøver faktureres prosjektet – pakkene MÅ merkes med prosjektnummer.
  • Overvåkingsprogram: Faktureres Mattilsynet.
  • Diagnostiske prøver som ikke faller i en av kategoriene over vil faktureres innsender/betaler.

Post og frakt: slik sender du prøver til oss

Det er tre måter å sende inn prøver til Veterinærinstituttet. Forsendelsesmetode må velges avhengig av prøvetype og analyse, kontakt eventuelt laboratoriet for råd. Merk at mange prøver bør sendes mandag til onsdag for å komme frem til helgen. Pris er spesifisert under hver enkelt innsendingsalternativ. Kostnader for forsendelse vil i noen tilfeller betales av Veterinærinstituttet (avtalte prosjekter, enkelte prøver som undersøkes for meldepliktige sykdommer).

 • 1. Returservice – Bedriftspakke (forsendelsestid 1-4 virkedager)

  Merk!
  Bør sendes man – onsdag. Les mer om forsendelsestid hos Bring

  Pris
  Porto vil være kr 130,-per sending inntil 2 kg. Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

  Fremgangsmåte

  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer, OK program eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Dersom prøven gjelder MISTANKE om A-/B-sykdom og dette er meldt til Mattilsynet skrives merknad «A-/B-sykdom»
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister
 • 2. Returservice – Bedriftspakke Ekspress (forsendelsestid 1 virkedag)

  Merk!
  Pakker leveres ikke til Veterinærinstituttet i helgen.

  Pris
  Porto vil være kr. 350,- per sending inntil 2 kg.
  Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

  Fremgangsmåte

  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer,OK program eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister

Autorisasjonskoder for returpakker Bring

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.
Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til gateadresse.

 • Oslo

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Oslo, Pb.750 Sentrum, 0106 Oslo 

  Gateadresse
  Ullevålsveien 68, 0454 Oslo 

  E-post provemottak@vetinst.no

 • Bergen

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Bergen, Pb. 1263 Sentrum, 5811 Bergen 

  Gateadresse
  Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse
  Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse
  Kyrkjevn. 334, 4325 Sandnes 

  E-post vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Tromsø, Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  Gateadresse
  Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  E-post vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Trondheim, Pb. 5695 Torgarden, 7485 Trondheim  

  Gateadresse
  Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post vit@vetinst.no

Telefonnummer til fagområdene

Les forøvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.