Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvor og hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 • Prøver fra landdyr

  Undersøkelse av prøver fra produksjonsdyr og sports- og familiedyr må være rekvirert av veterinær/dyreklinikk/helsetjeneste/Mattilsynet.

  Undersøkelse av prøver fra vilt kan i tillegg rekvireres av viltnemd eller privatperson etter avtale med vilthelseansvarlig.

  Prøver til ulike analyser

  Dette gjelder prøver fra avføring, blod, svaber, vev, etc.

  Hele dyr/organer til obduksjon

  • Produksjonsdyr obduseres i Oslo, Sandnes eller Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Sports- og familiedyr obduseres primært i Oslo, og etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Vilt obduseres i Oslo eller Tromsø etter avtale med vilthelseansvarlig.
  • Rettsmedisinske kasus eller forsikringssaker obduseres i Oslo, unntatt tamrein/storvilt fra Nord-Norge som obduseres i Tromsø.
 • Prøver fra fisk

  Veterinærinstituttet er i gang med omlegging til digitalisert diagnostikk samlet i Harstad, og omleggingen blir gjort stegvis.

  Fiskehelsetjenester og oppdrettere som hittil har sendt prøver til diagnostikk i Trondheim, skal fra nå sende til Harstad. Alle andre skal fortsette som før og sende til Bergen og Oslo inntil videre. 

  Vanlige spørsmål og svar om omlegging av fiskediagnostikken

 • Prøver fra mat og fôr

  Prøver fra mat og fôr sendes Veterinærinstituttet i Oslo.

 • Hvem betaler for innsending og analyse av prøver?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • A – B sykdom mistanke, Mattilsynet må være varslet: faktureres ikke.
  • Prosjekter: forsendelse for prosjektprøver faktureres prosjektet – pakkene MÅ merkes med prosjektnummer.
  • Overvåkingsprogram: Faktureres Mattilsynet.
  • Diagnostiske prøver som ikke faller i en av kategoriene over vil faktureres rekvirerende veterinær/ rekvirent.

Post og frakt: slik sender du prøver til oss

Det er to måter å sende inn prøver til Veterinærinstituttet. Forsendelsesmetode må velges avhengig av prøvetype og analyse, kontakt eventuelt laboratoriet for råd. Merk at mange prøver bør sendes mandag til onsdag for å komme frem til helgen. Pris er spesifisert under hver enkelt innsendingsalternativ. Kostnader for forsendelse vil i noen tilfeller betales av Veterinærinstituttet (avtalte prosjekter, enkelte prøver som undersøkes for meldepliktige sykdommer).

 • 1. Returservice – Bedriftspakke (forsendelsestid 1-4 virkedager)

  Merk!
  Bør sendes man – onsdag. Les mer om forsendelsestid hos Bring

  Pris
  Porto vil være kr 130,-per sending inntil 2 kg. Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

  Fremgangsmåte

  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer, OK program eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Dersom prøven gjelder MISTANKE om A-/B-sykdom og dette er meldt til Mattilsynet skrives merknad «A-/B-sykdom»
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister
 • 2. Returservice – Bedriftspakke Ekspress (forsendelsestid 1 virkedag)

  Merk!
  Pakker leveres ikke til Veterinærinstituttet i helgen.

  Pris
  Porto vil være kr. 350,- per sending inntil 2 kg.
  Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

  Fremgangsmåte

  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer,OK program eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister

Autorisasjonskoder for returpakker Bring

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.
Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til gateadresse.

 • Oslo

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Oslo, Pb.750 Sentrum, 0106 Oslo 

  Gateadresse
  Ullevålsveien 68, 0454 Oslo 

  E-post provemottak@vetinst.no

 • Bergen

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Bergen, Pb. 1263 Sentrum, 5811 Bergen 

  Gateadresse
  Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse
  Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse
  Svebastadveien 112, 4325 Sandnes 

  E-post vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Tromsø, Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  Gateadresse
  Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  E-post vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Trondheim, Pb. 5695 Torgarden, 7485 Trondheim  

  Gateadresse
  Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post hhv@vetinst.no

Telefonnummer til fagområdene

Les forøvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.