Innsending av prøver og adresser

Her finner du informasjon om post og frakt: hvordan du sender inn prøver og adresser til laboratoriene. 

 • Hvor skal de ulike prøvene sendes?

  Du finner spesifikk informasjon på hvor ulike prøvetyper skal sendes i de enkelte prislistene våre.

  I hovedsak skal: 

  • Fisk sendes Veterinærinstituttet i Bergen, Trondheim, Harstad og Oslo
  • Landdyr sendes Veterinærinstituttet i Sandnes, Trondheim, Tromsø og Oslo
  • Mat og fôr sendes Veterinærinstituttet i Oslo
 • Hvem betaler for innsending og analyse av prøver?

  Det kommer an på hvorfor du sender prøven til oss. 

  • Overvåkingsprogram: Faktureres Mattilsynet
  • A – B sykdom mistanke, Mattilsynet må være varslet: faktureres ikke
  • Prosjekter: forsendelse for prosjektprøver faktureres prosjektet – pakkene MÅ merkes med prosjektnummer
  • Diagnostiske prøver som sendes med Returpakke (Bring) og som ikke faller i en av kategoriene over vil faktureres innsender/betaler

Post og frakt: slik sender du prøver til oss

Det er tre måter å sende inn prøver til Veterinærinstituttet. Forsendelsesmetode må velges avhengig av prøvetype og analyse, kontakt eventuelt laboratoriet for råd. Merk at mange prøver bør sendes mandag til onsdag for å komme frem til helgen. Pris er spesifisert under hver enkelt innsendingsalternativ. Kostnader for forsendelse vil i noen tilfeller betales av Veterinærinstituttet (avtalte prosjekter, enkelte prøver som undersøkes for meldepliktige sykdommer).

 • 1. Returservice – Bedriftspakke (forsendelsestid 1-4 virkedager)

  Merk!
  Bør sendes man – onsdag. Les mer om forsendelsestid hos Bring

  Pris
  Porto vil være kr 130,-per sending inntil 2 kg. Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

  Fremgangsmåte

  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer, OK program eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Dersom prøven gjelder MISTANKE om A-/B-sykdom og dette er meldt til Mattilsynet skrives merknad «A-/B-sykdom»
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister
 • 2. Returservice – Bedriftspakke Ekspress (forsendelsestid 1 virkedag)

  Merk!
  Pakker leveres ikke til Veterinærinstituttet i helgen.

  Pris
  Porto vil være kr. 350,- per sending inntil 2 kg.
  Frakt faktureres rekvirent sammen med analysen.

  Fremgangsmåte

  • Gå inn på https://www.bring.no/retur
  • Tast inn autorisasjonskode (se oversikt under)
  • Fyll inn avsenderinformasjon
  • Velg riktig returadresse
  • Prosjektnummer,OK program eller seksjon fylles inn på referansefeltet
  • Klikk på «Generer returetikett»
  • Print ut etiketten og lim på pakken
  • Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister

Autorisasjonskoder for returpakker Bring

Adresser for forsendelse

All vanlig post merkes med laboratoriets postadresse.
Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til gateadresse.

 • Oslo

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Oslo, Pb.750 Sentrum, 0106 Oslo 

  Gateadresse
  Ullevålsveien 68, 0454 Oslo 

  E-post provemottak@vetinst.no

 • Bergen

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Bergen, Pb. 1263 Sentrum, 5811 Bergen 

  Gateadresse
  Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad

  Gateadresse
  Havnegata 4, 9404 Harstad 

  E-post vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Sandnes, Pb. 295, 4302 Sandnes 

  Gateadresse
  Kyrkjevn. 334, 4325 Sandnes 

  E-post vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Tromsø, Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  Gateadresse
  Stakkevollvn. 23b, 9010 Tromsø 

  E-post vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Postadresse
  Veterinærinstituttet Trondheim, Pb. 5695 Torgarden, 7485 Trondheim  

  Gateadresse
  Tungasletta 2, 7047 Trondheim 

  E-post vit@vetinst.no

Telefonnummer til fagområdene

 • Oslo

  Bakteriologi - landdyr og fisk:  48 86 67 81
  Matbakteriologi:  90 59 72 88 (prøvemottak: 22 69 96 76) 
  Mykologi: 91 55 98 05 (prøvemottak: 22 69 96 76)
  GMO: 23 21 64 14
  Immunologi: 23 21 64 03
  Kjemi og toksikologi: 23 21 62 63
  Molekylærbiologi prøvemottak: 23 36 87 24
  Parasittologi og zoonoser: 47 47 68 31
  Patologi: 91714369 / 99154263
  Virologi: 46 85 76 95

 • Regionale laboratorier
  • Bergen: 91 85 88 66
  • Harstad: 23 21 60 00 (sentralbord)
  • Sandnes: 23 21 60 00 (sentralbord) / 90 70 24 13 (laboratorium)
  • Tromsø: 77 61 92 30
  • Trondheim
   • Seksjon Trondheim
    - Generelle henvendelser: 45 87 18 83
    - Prøvemottak: 48 89 02 77
   • Seksjon for miljøtiltak: 41 66 00 29

Les forøvrig viktig informasjon om svarrutiner og generelle vilkår for innsending av prøver.