Prøvetaking av vilt 

Her finner du informasjon om hvordan prøver fra vilt skal tas ut, samt hva du skal gjøre om du finner skadet eller dødt dyr. 

I følge Dyrevelferdsloven har alle plikt til å hjelpe viltlevende dyr. 

 • Dyrevelferdsloven

  «Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid».

 • Hva du skal gjøre ved funn av skadet eller dødt dyr?

   

  Avlivingen skal skje på dyrevelferdmessig og humant vis, slik at dyret lider så lite som mulig. I de fleste tilfeller innebærer det at man overlater selve avlivingen til folk fra den kommunale viltforvaltningen, eller i det minste en vant jeger.

  Ved viltpåkjørsel ring 02800 for å kontakte lokalt politi.

  Skader som brudd eller sår kan indikere fall, trafikkulykke, skadeskyting eller liknende. Er det derimot ingen tegn til ytre skade, kan dette indikere at dyret er sykt/dødt av smittsom sykdom. I slike tilfeller skal Mattilsynet kontaktes (telefon 22 40 00 00) og dyret skal håndteres så lite som mulig.

  Her kan du lese mer om funn av syke eller døde dyr, samt se rutiner for eventuell innsending av døde dyr til Veterinærinstituttet. Merk at innsending alltid skal avtales på forhånd!

 • Hva skal du gjøre ved funn av tilsynelatende forlatte dyre- og fugleunger?

  På våren og forsommeren må man være oppmerksom på at mange dyre- og fugleunger kan finnes tilsynelatende alene og forlatt. For eksempel rådyrkje og hareunger ligger og trykker. Slike dyr skal under ingen omstendighet tas hånd om. Man skal heller fjerne seg fra stedet og eventuelt komme tilbake senere for å se hvordan det går. 

Pakking og forsendelse av prøver fra vilt

 • Det skal som hovedregel kun sendes inn nylig døde dyr. Det skal IKKE sendes inn knokkelrester, avrevne kroppsdeler eller råtne/oppspiste kadavre.
 • Prøven/dyret (under 35 kg inkludert embalasje) sendes med posten hurtigst mulig etter uttak og på raskeste måte som er «Ekspress over natten» pakke til Veterinærinstituttet i Oslo. Unngå forsendelse som kan bli liggende i postsystemet over helgen.
 • Alle harer som skal undersøkes for harepest skal sendes til Veterinærinstituttet i Oslo. 
 • Veier dyret (med forpakning) mer enn 35 kg kan det ikke sendes i posten, men må obduseres i felt eller transporteres inn til et av Veterinærinstituttets laboratorier i Oslo, Sandnes, Trondheim eller Tromsø. Kontakt alltid Veterinærinstituttet for avtale ved innlevering/innsendelse av døde dyr. Du finner kontaktinformasjon til viltforskere nederst på denne siden.
 • Postadressen du skal bruke finner du her, alt etter hvilket laboratorie du skal sende prøver til. Fyll ut et innsendelsesskjema (last ned innsendingsskjema fra denne siden) med opplysninger om innsender, dyret/prøvene, funnsted, tidspunkt og observasjoner. Oppgi e-post adressen din da svarbrevet sendes dit. Har du ikke e-post oppgi postadressen.
 • Se forøvrig Brings regler for forsendelse av biologisk materiale

Pakkeråd

NB! Unngå søl på emballasje/innsendingsskjema! Legg skjema i en egen plastpose på toppen av pakken.

 • Bruk kjøleelementer for å holde dyret/prøvene kjølig/fryst.
 • Pakk inn i tre lag lekkasjesikre emballasjer (vanntett pose/sekk).
 • Bruk rikelig med absorberende materiale (papir) mellom emballasjelagene.
 • Pakk i en tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor).

Framgangsmåte ved pakking av helt kadaver

Ta på plasthansker. Brett ut en plastsekk slik at den blir stående åpen. Legg kjøleelementer på kadaveret og rull det inn i avispapir. Legg det innrullede kadaveret ned i den åpne plastsekken uten å komme i kontakt med utsiden av sekken eller klærne. Vreng hanskene av og putt disse ned i sekken sammen med kadaveret. Sekken lukkes med hyssing eller strips. Plastsekken med kadaveret legges ned i en annen plastsekk (gjerne med absorberende materiale) som lukkes på samme måte. Hele pakningen legges deretter i en solid pappeske.

Se video om hvordan ta ut hjerneprøve i forbindelse med CWD. 

Se video om hvordan ta ut lymfeknuter i forbindelse med CWD. 

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve