Prøvetaking av smådyr

Veterinærinstituttet tar i mot prøver fra smådyr for diagnostikk. 

Se under hver enkelt prøvetype hvordan man skal ta og behandle ulike prøvetyper. Du finner også en oversikt over relevante sykdommer for smådyr her.

Prøvepakker

Hvordan ta og behandle ulike prøvetyper

Viktig ved forsendelse

  • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak.
  • Prøver oppbevares kjølig (ikke fryses) frem til forsendelse.
  • Unntak: Organprøver til toksikologi og virologi. Ved transporttid over ett døgn bør prøvene fryses

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve