Prøvetaking av geit 

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra dyrets sykdomsbilde

Sykdomsbilde

 • Abort/dødfødte/svakfødte dyr

  Prøvemateriale: foster eller døde spedyr med fosterhinner (helst 5-6 kotyledoner), evt. blodprøve av mordyr.

  Standard undersøkelser
  Undersøkelser som gjøres på indikasjon, er inkludert i enhetsprisene for fosterundersøkelser. Ønske om andre undersøkelser må spesifiseres på rekvisisjonsskjema og avtales med laboratoriet.

  Undersøkelser det ikke vurderes å være indikasjoner for medfører pristillegg. Kontakt laboratoriet før det tas blodprøver for serologi.

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Organer etter vurdering
  • Bakteriologi: Generell undersøkelse av relevante organer, Campylobacter spp. (løpeinnhold)
  • Mykologi: På indikasjon
  • Immunhistokjemi: På indikasjon Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, border disease virus
  • Serologi: På indikasjon Toxoplasma gondii, border disease virus, Schmallenberg virus

  → Les mer om abort, dødfødte og svakfødte hos småfe (pdf)

 • Luftveislidelser

  Ved mistanke om liste 1- eller liste 2-sykdom skal alltid Mattilsynet kontaktes umiddelbart og før eventuell prøvetaking.

  Prøvemateriale og standard undersøkelser
  Undersøkelser som gjøres på indikasjon, er inkludert i enhetsprisene for obduksjon. Ønske om andre undersøkelser må spesifiseres på rekvisisjonsskjema og avtales med laboratoriet. Undersøkelser det ikke vurderes å være indikasjoner for medfører pristillegg.

  Kadaver/lungesett (eller større deler av lungen)

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Lunge (annet etter vurdering)
  • Bakteriologi: Generell undersøkelse av lunge
  • Parasittologi: På indikasjon Muellerius spp., Protostrongylus spp., Dictyocaulus filaria

  Avføringsprøve (minst 10 g tilsvarende én spiseskje)

  • Parasittologi: Muellerius spp., Protostrongylus spp., Dictyocaulus filaria

  Svaber av eksudat / betennelsesforandringer (kullsvaber)

  • Bakteriologi: Generell undersøkelse (aerob)

  → Les mer om luftveislidelser hos småfe (pdf)

 • Mage/tarm-infeksjoner

  Det blir tatt aldershensyn med tanke på hva prøven undersøkes for. Ved mistanke om liste 1- eller liste 2-sykdom skal alltid Mattilsynet kontaktes umiddelbart og før eventuell prøvetaking.

  Prøvemateriale og standard undersøkelser
  Undersøkelser som gjøres på indikasjon, er inkludert i enhetsprisene for obduksjon. Ønske om andre undersøkelser må spesifiseres på rekvisisjonsskjema og avtales med laboratoriet. Undersøkelser det ikke vurderes å være indikasjoner for medfører pristillegg.

  Avføringsprøver som sendes inn for bakteriologisk undersøkelse, kan også undersøkes for parasitter mot tillegg i pris.

  Kadaver eller avsnørt stykke av tynntarm med krøslymfeknuter og del av tykktarm

  • Patologi:Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Etter vurdering
  • Bakteriologi: Generell undersøkelse (aerob og anaerob), på indikasjon E. coli K99, Salmonella spp.
  • Parasittologi: På indikasjon løpe- / tarmstrongylider, koksidier

  Avføringsprøve (minst 10 g tilsvarende én spiseskje)
  Tas fra endetarm hurtigst mulig etter symptomutbrudd unntatt ved mistanke om koksidiose hvor man bør vente med prøveuttak til 2-4 dager etter symptomstart.

  • Bakteriologi: Generell undersøkelse (aerob og anaerob), på indikasjon E. coli K99, Salmonella spp.
  • Parasittologi: “Parasittpakke” som omfatter egg / oocysteundersøkelse av prøver fra inntil 5 dyr.

  → Les mer om mage-/tarmlidelser hos småfe (pdf)

 • Generaliserte infeksjoner/spesifikke infeksjonssykdommer

  En rekke infeksjoner kan ramme flere organsystemer. Her er kort beskrevet prøvetaking for noen infeksjoner som har stor betydning eller som det er viktige å overvåke pga. stort spredningspotensiale.

  Aktuelle sykdommer og prøvemateriale

  • Anaplasmose: EDTA-blod, fullblod
  • Blåtunge:  Kadaver, fullblod, EDTA-blod (for viruspåvisning med PCR (kontakt lab))
  • Byllesjuke: Kadaver, puss
  • CAE: Fullblod
  • Dermatofilose: Hud-skorper
  • Ektoparasitter: Hud-skorper/-skrap, hår, synlige parasitter
  • Fotråte: Føtter, svaber (spesialmedium - kontakt laboratoriet/Mattilsynet)
  • Klostridieinfeksjoner: Kadaver (evt. muskulatur, tynntarm, lever, milt, nyre, tarminnhold)
  • Mastitt: Melkeprøver
  • Munnskurv: Kadaver, deler av kadaver, biopsi
  • Paratuberkulose: Avføringsprøve (>5 g), bakre tynntarm med krøslymfeknuter
  • Ringorm: Hår og hudskrap fra angrepne partier
  • Sepsis: Kadaver, organer
  • Skrapesjuke: Hode

Hvordan ta og behandle ulike prøvetyper

Viktig ved forsendelse

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak.
 • Prøver oppbevares kjølig (ikke fryses) frem til forsendelse.
 • Unntak: Organprøver til toksikologi og virologi. Ved transporttid over ett døgn bør prøvene fryses. 

Til innsendingsskjema og adresse