Prøvetaking av fôr

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra problemstilling. 

Prøvematerialet må være representativt, prøvemengde avtales med laboratoriet.

Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak. Generelt bør frosne varer oppbevares frosne, og kjølte varer bør oppbevares kjølt. Prøver til mykologisk eller kjemisk undersøkelse kan med fordel oppbevares kjølt før innsending. Nedfrysing bør unngås.

 • Mistanke om fôrrelatert problem (mikrobiologisk, toksikologisk, mangeltilstand)

  Ta kontakt med laboratoriet på telefon 23 21 62 52 for å diskutere aktuelle og mulige analyser og hvilke prøver som bør sendes inn.

 • Fôrprøver for hygienisk kontroll (ikke relatert til sykdom)

  Angi agens prøvene skal undersøkes for. Det er ikke tilstrekkelig å angi at det ønskes undersøkt i henhold til importbestemmelser, hver enkelt undersøkelse må spesifiseres. 

  Er det aktuelt med reklamasjon på kraftfôr, må det tas ut prøver og gjøres nedtegnelser/undersøkelser som tilfredsstiller Reklamasjonsnemda for kraftfôr på telefon 23 01 01 01.

 • GMO-analyser

  GMO analyser utføres på oppdrag fra det offentlige. Kontakt laboratoriet på telefon 411 05 344 for nærmere avtale.

Aktuelle lenker:
Se også våre temasider om fôrtrygghet

Skal du sende inn prøve?

Finn rekvisisjonsskjema og adresse