Prøvetaking av fôr

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra problemstilling. 

Prøvematerialet må være representativt, prøvemengde avtales med laboratoriet.

Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak. Generelt bør frosne varer oppbevares frosne, og kjølte varer bør oppbevares kjølt. Prøver til mykologisk eller kjemisk undersøkelse kan med fordel oppbevares kjølt før innsending. Nedfrysing bør unngås.

Aktuelle lenker:
Se også våre temasider om fôrtrygghet

Skal du sende inn prøve?

Finn rekvisisjonsskjema og adresse