Zoonoserapporten for 2020

Denne saken er eldre enn to år

Sammenlignet med andre land har Norge en gunstig situasjon når det gjelder smitte fra vann, mat og dyr, men det er et stort helseproblem internasjonalt. Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2020 var stabil sammenlignet med tidligere år. Forekomsten hos mennesker gikk imidlertid ned i 2020 på grunn av COVID-19-situasjonen og redusert reisevirksomhet.

Nedgangen var mest i campylobacteriosis, salmonellose og E. coli (EHEC/VTEC) infeksjoner, hovedsakelig på grunn av færre reiseassosierte tilfeller.

Veterinærinstituttet har gitt ut rapporten i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. 

→ Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel