Zoonoserapporten for 2019

Denne saken er eldre enn to år

Sammenlignet med andre land har Norge en gunstig situasjon når det gjelder smitte fra vann, mat og dyr, men det er et stort helseproblem internasjonalt. Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2019 var stabil sammenlignet med de siste årene.

Veterinærinstituttet har gitt ut rapporten i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Hos mennesker er forekomsten av zoonotisk sykdom stabil, med unntak av for E. coli (VTEC) der antall tilfeller har fortsatt å øke. Selv om økningen observert de siste årene kan forklares med endringer i diagnostiske metoder, er utviklingen likevel bekymringsfull fordi slike bakterier kan gi alvorlig sykdom.

Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel