Vurdering av Dyrehelserapporten 2021

Veterinærinstituttet ønsker din vurdering av Dyrehelserapporten 2021 og nytten du opplever av at det lages en slik rapport.

Dyrehelserapporten utgis i år for tredje gang. Formålet er å gi en årlig status for helse og velferd blant norske landdyr. Din vurdering er viktig for oss i arbeidet med å forbedre rapporten kommende år. 

Årets rapport finner du her.

Det bør ikke ta lang tid å svare på spørreundersøkelsen. Svarene er anonyme med mindre du selv oppgir kontaktinformasjon.

 Klikk her for å delta i undersøkelsen.

Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas dersom du har spørsmål om undersøkelsen. Epost: kommunikasjon@vetinst.no.

 

Del artikkel