Veterinærinstituttet på Frisk Fisk

Frisk Fisk-konferansen er en viktig arena for Veterinærinstituttet, som deltar med rundt 15 foredrag og innlegg, i tillegg til en egen workshop.

Hvert annet år arrangeres Frisk Fisk. Dette er en nasjonal møteplass for fiskehelse. Her møtes oppdrettsnæring, forskningsmiljøer og forvaltning for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging.

–Det inngår i vårt samfunnsoppdrag å dele oppdatert kunnskap fra vår faglige aktivitet med myndigheter, oppdrettsnæringen og alle jobber i fiskehelsetjenestene. Under Frisk Fisk er vi blant mye annet innom spennende resultater fra sekvensering av bakterier og om vi kan bruke dødelighetsdata til å forutse sykdomsutbrudd. Bredden i hva vi driver med er stor og vi har et klart ønske om at næringen skal ha direkte nytte av vår kunnskap, sier adm. direktør for Veterinærinstituttet, Torill Moseng.  

Under konferansens dag én – 30. mai, har Veterinærinstituttet en egen workshop om beregning og rapportering av dødelighet.

Relaterte saker

Mer om Frisk Fisk-konferansen.

 

 

Del artikkel