Vellykket forsøk med klorbehandling i Driva

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet har gjennomført en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris («gyro») i elva Driva.

Forsøket startet mandag 16. august, og avsluttet lørdag 28. august. Til tross for utfordrende forhold med nedbørsperioder og høy vannføring, var forsøket vellykket. Oppdraget ble gjennomført for Miljødirektoratet.

Årets klorbehandling beskrives som en generalprøve før fullskala utryddelsesbehandling, der hovedmålet var å teste logistikk, utstyr og effekter av doseringen.

–Det er både gledelig og imponerende hva teamet har fått til, sier Trude Vrålstad, seksjonsleder for fiskehelseforskning ved Veterinærinstituttet. Målet om å utvikle og teste storskala doseringsteknologi for kloramin i Driva er nådd, og resultatene gir svært lovende muligheter for skånsom bekjempelse av lakseparasitten G. salaris. Det er godt nytt for laksens helse og velferd.

Tall og erfaringer skal nå bearbeides av prosjektgruppen før Miljødirektoratet får oversendt rapporten og endelige konklusjoner på nyåret. Miljødirektoratet vil avgjøre hva som blir neste skritt for klormetoden og eventuell bruk i Driva.

Vellykket utprøving av klorbehandling i Driva | NIVA (ntb.no)

 

Trude Vrålstad

Forskningsleder/Seksjonsleder
Mobilnr: 4793222380
E-post: trude.vralstad@vetinst.no

Del artikkel