Uvanlig soppart påvist hos importert katt  

Veterinærinstituttet har gjort ett funn av en uvanlig soppart hos en importert katt. Det er snakk om en art som ikke tidligere har blitt påvist hos dyr i Norge.

Den aktuelle sopparten er kalt Sporothrix brasiliensis, og er funnet hos en katt med sår som ikke ville gro.

- Katten er importert fra Sør-Amerika og har tidligere vært behandlet for sporotrikose der. Etter en tid i Norge fikk katten på ny sår som ikke ville gro, selv om sårene ble behandlet med antibiotika, sier veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet, Ellen Christensen.

Veterinærinstituttet fikk tilsendt sårsekret for mykologisk dyrking, og det ble påvist forekomst av sopp forenelig med S. brasiliansks.  

Den aktuelle katten er en innekatt og det er lite sannsynlig at den vil spre smitten videre. Det er også tvilsomt om S. brasiliensis vil kunne overleve i norsk klima.

Uvanlig funn

- Funnet av Sporothrix hos katt i Norge er som sagt uvanlig, og vi forventer ikke at dette skal bli utbredt hos katt i Norge. Katteeiere i Norge skal derfor ikke være bekymret, understreker Christensen, og legger til:

- I blant påviser Veterinærinstituttets mykologiske laboratorium  uvanlige eller sjeldne sopparter ved dyrking fra dyr. Veterinærer som behandler dyr som er importert fra utlandet er flinke til å kontakte oss og be om råd om prøvetakning når de mistenker noe uvanlig.

Sjelden i Europa

Sporotrikose er en soppinfeksjon hos dyr og mennesker forårsaket av fem nærbeslektede arter i slekten Sporothrix. Disse artene utgjør det som på fagspråket kalles Sporothrix schenkii-komplekset. S. brasiliensis anses for å være den arten som kan forårsake den mest alvorlige infeksjonen.

- Sykdommen kan opptre i flere former, men det vanligste er kronisk infeksjon i hud, underhud og tilhørende lymfekar, sier Christensen.  

Soppen har vist seg å være mindre følsom for behandling med en type antibiotika kalt itrakonazol. Dette er et middel som er vanlig å bruke ved behandling av sporotrikose hos katt.

Sykdommen finnes over hele verden, men forekommer sjelden i Nord-Europa. Sporotrikose forårsaket av S. brasiliensis er hovedsakelig sett i Sentral- og Sør-Amerika, og her opptrer den med økende forekomst både hos dyr (særlig katter) og hos mennesker.  

 Kan smitte mennesker

Fra Brasil er det rapportert at denne soppen kan opptre zoonotisk, altså at den kan smitte fra katt til menneske. Mennesker er blitt smittet av infiserte katter gjennom bitt, klor eller kontakt med puss fra sår hos syke katter. 

- Infeksjon med sopp i slekten Sporothrix skjer som regel gjennom små sår i huden og vanligste kilde for smitte er jord og planterester. Når det gjelder S. brasiliensis sprer imidlertid smitten seg hovedsakelig via bitt og klor fra katter og andre dyr.  

Les mer om Sporothrix schenkii og Sporotrikose her (Vetinst.no).

Les mer om saken på Mattilsynet sine nettsider

 

Ellen Christensen

Veterinær/forsker
Mobilnr: +47 91617518
E-post: ellen.christensen@vetinst.no

Del artikkel