Ferdig oppskåret salat er trolig kilden til utbruddet av yersiniose

Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica er trolig et ferdig oppskåret salatprodukt viser etterforskningen av utbruddet. Utbruddet anses som over.

Salat har kort holdbarhetstid og de aktuelle salatproduktene er trolig ikke lenger på markedet og utbruddet anses som over, sier seniorforsker Umeaer Naseer ved Folkehelseinstituttet

Utbruddet av Yersinia enterocolitica O3 startet i midten av november. Totalt er det pr 21. desember 10 bekreftede tilfeller. Alle har blitt syke i tidrommet fra midten til slutten av november. Den siste tilfellet ble syk 26. november. Tilfellene er bosatt i Oslo (2 tilfeller), Viken (3 tilfeller), Innlandet (2 tilfeller), Vestland (2 tilfeller) og Telemark og Vestfold (1 tilfelle). De er alle kvinner i alderen 11-59 år.

Folkehelseinstituttets analyse av pasientintervjuer viser at alle oppgir å ha spist et ferdig oppskåret salatprodukt uken forut for sykdom.

–Vi har i samarbeid med Mattilsynet gjennomført intervjuer for å kartlegge hva personene hadde spist før de ble syke, og har funnet at ferdig oppskåret salat  peker seg  ut, sier Umaer Naseer.

Hvilken salatråvare som er den sannsynlige smittekilden i dette utbruddet undersøkes videre. 

Ferdig oppskåret  salat har kort holdbarhet og det forurensede produktet skal derfor ikke lenger være på markedet.

Salatprodukter har også ved tidligere anledninger gitt utbrudd med mage- tarm sykdom her til lands. Våren 2018 og 2020 ble det etterforsket utbrudd med Yersinia enterocolitica hvor ferdigvasket bladsalat var sannsynlig kilde til utbruddet.

Smitte og symptomer på yersiniose

Yersiniose er en infeksjon som skyldes bakterien Yersinia enterocolitica. De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1-3 ukers varighet. Reservoaret for bakterien er først og fremst gris. Hund og katt kan også være bærere av bakterien.

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann.

Hvert år meldes det vanligvis mellom 40-80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smitte innenlands (60-80 prosent av meldte tilfeller).

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man alltid unngå å lage mat til andre.

Andre forebyggende tiltak for å unngå smitte med yersiniabakterien er å:

  • vaske hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr samt før matlaging og måltider
  • vaske hender, kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før disse brukes til tilberedning av annen mat
  • gjennomsteke eller gjennomkoke farsemat som inneholder svinekjøtt
  • sørge for at hele stykker av svinekjøtt (koteletter, steker, fileter o.l.) er godt stekt
  • skylle godt grønnsaker og salater som skal spises rå
  • lagre spiseferdige produkter i kjøleskap og respektere holdbarhetsdatoen. Pakken bør åpnes rett før produktet skal spises
  • unngå ikke-desinfisert drikkevann

Her finner du mer informasjon om Yersinia enterocolitica.

Del artikkel