To nye tilfeller av ILA i mars

Det var to stadfestede tilfeller av ILA i mars, begge i produksjonsområde 12 (Troms og Finnmark). Så langt i år er det totalt fem nye anlegg med stadfestet ILA.

Basert på genetisk likhet mellom virusene, geografisk nærhet mellom anlegg og felles eierselskap, anser Veterinærinstituttet det som sannsynlig at det har vært horisontal spredning av ILA-virus (infeksiøs lakseanemi) i produksjonsområde 12; fra ett anlegg med stadfestet ILA i desember 2019 til de to anleggene med stedfestet ILA i mars 2020. Det var i tillegg mistanke om ILA i to anlegg i produksjonsområde 10.

Så langt i år er det totalt fem nye anlegg med stadfestet ILA og tre anlegg under mistanke, mens tilsvarende for fjorårets tre første måneder var ett stadfestet ILA tilfelle og ett anlegg under mistanke.

Du finner mer informasjon om status på ILA her.

Del artikkel