Styrker kunnskap om bærekraftig fiskeoppdrett med norsk ekspertise

Et nytt prosjekt skal styrke forskning og utdanningen innen fiskehelse sør for Sahara. Prosjektet vil ledes av WorldFish og Veterinærinstitutt bidrar som partner. Prosjektet blir en del av Norads Fisk for utvikling-program.

Sykdommer i fiskeoppdrett gjør stor skade globalt, som går ut over dyrevelferd, matsikkerhet og økonomi. Det er gjerne de små produsentene som blir hardest rammet. Derfor er det viktig å ha kunnskap og systemer på plass når utbrudd forekommer.

–Å bidra til mer bærekraftig matproduksjon er et av Norads viktigste mål. Fiskeoppdrett er en måte å oppnå det, men da må den være bærekraftig - og god fiskehelse er en forutsetning for det, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

–Når vi med dette prosjektet kan bidra med unik internasjonal ekspertise innenfor fiskeoppdrett og fiskehelse, slik Veterinærinstituttet har, så har vi store forventinger, legger Solhjell til.

Veileder studenter

Veterinærinstituttet skal blant annet bidra med å veilede 12 masterstudenter, som skal få opplæring i forskning innen fiskehelse. 

–Havbruk blir stadig viktigere for å sikre proteiner og mat til en voksende befolkning. Vi er stolte av å være partner i dette prosjektet som skal styrke forskning og utdanning. På sikt skal dette gjøre oppdrettsnæringene enda mer bærekraftige med  bedre fiskehelse og redusert spredning av smittsomme sykdommer, sier administrerende direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet.

Studentene skal rekrutteres fra universiteter i Ghana og Kenya. I tillegg skal den internasjonal organisasjon WorldFish med på laget, vil kunnskapen og læringen fra dette prosjektet lettere kunne bidra til andre land i regionen.

Lærer av Afrikas største fiskeoppdrettsnasjon

En del av opplæringen skal foregå ved WorldFish sitt forskningsanlegg utenfor Kairo i Egypt. Egypt er Afrikas største oppdrettsprodusent og lærdommene fra Egypt kan bidra til å hjelpe en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringene også i Ghana og Kenya. 

Avtalen gjelder for 2020-2023 og har en økonomisk ramme på 27 millioner kr. 

Tidligere i år inngikk Norad en rammeavtale med Veterinærinstituttet som skulle gjøre det enklere å benytte instituttet kunnskap i ulike oppdrag i flere land. Samarbeidet koordineres gjennom Kunnskapsbanken i Norad.

Edgar Brun

avdelingsdirektør
Mobilnr: +47 91123595
E-post: edgar.brun@vetinst.no

Del artikkel