Støtte til to nye forskningsprosjekter i HAVBRUK

Veterinærinstituttet leder to av de nye forskningsprosjektene som er tildelt midler gjennom HAVBRUK, Forskningsrådets viktigste virkemiddel innenfor havbruksrelatert forskning.

Barentsvetmøte juni 2013 foto Mari M Press (124)

Årsaker til svinn i oppdrettsnæringen

Seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet skal lede forskningsprosjektet «Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture», som har fått til sammen 6,9 millioner kroner. 4,9 millioner kroner går til Veterinærinstituttet. 2 millioner kroner går til samarbeidspartner Norsk regnesentral.

Prosjektet, som har kortnavn MortMonitor, skal hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen.

Prosjektet vil utvikle verktøy for å overvåke dødelighet og for å kunne varsle om det er økt eller stor dødelighet i et anlegg eller i flere anlegg i et område. I tillegg skal forskerne undersøke hvordan håndtering av fisken og nye teknologier påvirker sykdomsforårsaket dødelighet.

Prosjektet bygger på 16 års produksjonsdata og innhenting av detaljerte data fra næringen og andre aktører.

- Begrensing av dødelighet må være top-prioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin, sier Bang Jensen.

Cellekultur-modell for å studere gjellehelse hos laks

Forsker Anita Solhaug ved Veterinærinstituttet skal lede forskningsprosjektet «Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial function (GILLMODEL)».

Prosjektet er tildelt fire millioner kroner gjennom HAVBRUK.

-Gjellesykdom er en stor utfordring i oppdrett av laks. Svekket gjellehelse skyldes gjerne sykdom, dårlig vannkvalitet eller en kombinasjon av disse. Resultatet er svekket dyrevelferd og lav tilvekst. Mer intensiv produksjon og bruk av resirkuleringsanlegg i lukkede oppdrettsanlegg vil gi økt risiko for sykdom og skader på fiskens gjeller. Vi må være i forkant og beregne hvordan miljøfaktorer og smittestoffer kan gi sykdom og skader på fiskens gjeller, slik at dette kan unngås, sier Solhaug.

Målet med prosjektet, som har kortnavn GILLMODEL, er å utvikle en in vitro-modell for å studere hvordan miljøfaktorer og smittestoffer påvirker epitelcellene i gjellene til fisken.

Denne modellen tar i bruk gjelle epitelcelle-linjen ASG10 fra laks, som allerede er etablert av forsker Mona Gjessing ved Veterinærinstituttet.

Målet er at modellen kan erstatte flere dyreforsøk og dermed bidra til å redusere antallet fisk som brukes i eksperimentelle studier av gjellesykdom hos fisk.

Les mer om tildelingene på Forskningsrådets nettsider >

Astrid Marie Bjerkås

Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobilnr: +47 94246055
E-post: astrid.bjerkas@vetinst.no

Del artikkel