Stadig mindre forbruk av antibiotika til matproduserende dyr i EU/EØS-landene

Denne saken er eldre enn to år

Det er store forskjeller mellom EU/EØS-land når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr. Norge er blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr.

Det viser ny rapport fra European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC). Dette er den tiende rapporten Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har nå publisert fra ESVAC som dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS-land i 2018.

- ESVAC-rapporten viser at det er store forskjeller mellom landene når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr i de 31 landene. Noe av forskjellene kan dels forklares med forskjeller i forekomsten av bakteriesykdommer, i sammensetningen av dyrepopulasjonene og med at produksjonssystemene i landene er ulike, men det kan ikke forklare hele forskjellen, sier seniorforsker og rådgiver til EMA Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Grave var fra 2009-2015 engasjert som nasjonal ekspert hos EMA for å koordinere og implementere ESVAC i EU/EØS landene og sier hun er imponert over hvor mye som har blitt gjort for å både å redusere forbruket i mange land, ikke minst for antibiotika som kan være sistevalg for å behandle livstruende bakterieinfeksjoner hos mennesker.

Trender

Bruk av antibiotika er en av de viktigste driverne for utvikling av antibiotikaresistens.

- Det er derfor gledelig å se at i de 25 landene som rapporterte data til EMA for alle årene i perioden 2011-2018, ble forbruket til matproduserende dyr, inkludert fisk, totalt sett redusert med om lag 34 prosent i denne perioden Det er store variasjoner mellom landene når det gjelder omfanget av reduksjonen, men tendensen er at land som i utgangspunktet hadde det høyeste forbruket har stått for den største andelen av reduksjonen. De store variasjonene mellom landene i forbruk av antibiotika til matproduserende dyr og at mange land har redusert forbruket betraktelig, indikerer at de landene som har høyest forbruk har et potensiale for å redusere forbruket, sier Grave.   

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har nylig publisert anbefalinger om å begrense bruken av enkelte antibiotikaklasser til dyr på grunn av den potensielle risikoen for folkehelsa – den såkalte AMEG (Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group) kategoriseringen. Disse omfatter 3. - 4. generasjon cefalosporiner, kinoloner (fluorokinoloner og andre kinoloner) og polymyksiner. Dette er antibiotika som kan være sistevalget for behandling av alvorlige bakterieinfeksjoner hos mennesker. For de 25 landene som rapporterte data til EMA for årene 2011-2018 viser den tiende ESVAC rapporten en reduksjon i forbruket av slike antibakterielle midler til matproduserende dyr. Spesielt markant er reduksjonen i forbruket av polymyksiner, som står for den høyeste andelen av salget av disse antibiotikaklassene; her sees det en reduksjon på hele 70 prosent.  I Norge brukes det hverken 3. - 4. generasjon cefalosporiner eller polymyksiner til matproduserende dyr.

Her kan du lese mer og laste ned rapporten.

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom.

Kontaktperson

Del artikkel